Så langt i 2024 har boligprisene i Norge steget med 4,9 prosent.

Gjennomsnittsprisen for en bolig i Norge var 4 440 356 kroner ved utgangen av februar.

- Boligprisene steg med 1,4 prosent i februar, noe som ga en sterk oppgang på 0,7 prosent sesongjustert. Den sterke utviklingen fra januar fortsatte i februar og så langt i 2024 har boligprisene steget med 4,9 prosent, sier administrerende direktør Henning Lauridsen i Eiendom Norge. 

- Boligmarkedet har overrasket i årets to første måneder, og utviklingen er langt sterkere enn de fleste så for seg ved utgangen av 2023, sier Lauridsen.

- I løpet av måneden har også det store utbudet i bruktboligmarkedet, som bygget seg opp gjennom høsten 2023, blitt redusert. Vi venter at tilbudssiden først vil ta seg opp igjen etter påske med den tradisjonelle vårflommen i boligmarkedet, sier han.

Stabile volumer i skuddåret

I februar ble det solgt 6.899 boliger i Norge, noe som er 1,9 prosent flere enn tilsvarende måned i 2023.

I februar ble det lagt ut 6.858 boliger for salg i Norge, noe som er 2,7 prosent flere enn i samme måned i 2023.

- Det er både solgt og lagt flere boliger enn samme måned i fjor, men dette må sees i sammenheng med at det er skuddår i år med en ekstra dag i februar. Så langt i år er det solgt og lagt ut mer eller mindre like mange boliger som i 2023, sier Lauridsen.

Det tok i gjennomsnitt 65 dager å selge en bolig i februar ned fra 67 dager i januar. Kortest salgstid hadde Oslo og Stavanger m/omegn med 31 dager. Lengst salgstid hadde Hamar m/Stange med 112 dager.

Oppgang i nesten alle områder

Sterkest sesongkorrigert prisutvikling i februar hadde Ålesund m/omegn hvor prisene steg med 2,8 prosent.

Svakest sesongkorrigert prisutvikling hadde Drammen m/omegn med en sesongkorrigert nedgang 0,8 prosent.

Sterkest utvikling så langt i 2024 har Ålesund m/omegn med 9,1 prosent. Svakest utvikling så langt i år har Asker og Bærum med en oppgang 3,4 prosent.

- Med unntak av Drammen m/omegn, Porsgrunn/Skien, Bodø m/Fauske og Bergen var det oppgang i de sesongjusterte prisene i alle områder. I enkelte områder var den sesongjusterte oppgangen svært sterk, sier Lauridsen.

Norges Bank må revidere sin prognose
I 2023 dro det svake nyboligmarkedet ned utviklingen i norsk økonomi ifølge SSB.

- Mens bruktboligmarkedet fungerer bra, har salget av nye boliger i Norge godt fra vondt til verre gjennom 2023. Det lave nyboligsalget siden sommeren vil gi svært lav aktivitet i byggenæringen i Norge i 2024, 2025 og 2026, sier Lauridsen.

- I lys av det historiske svake nyboligsalget fra og med sommeren 2022 er det lite sannsynlig at boliginvesteringene kun skal falle 6,4 prosent i 2024 som Norges Bank prognostiserte i desember. Antagelig vil falle være mye større og det vil ta lang tid før det snur igjen, sier han.

- I mars kommer ny Pengepolitisk Rapport, og vi forventer at de reviderer prognosen for boliginvesteringene der. En svak utvikling i boliginvesteringene og derav norsk økonomi skal også påvirke Norges Banks rentebane på nedsiden fremover, avslutter Lauridsen.

Ytterligere informasjon:

Komplett statistikk kan lastes ned på www.eiendomnorge.no.

Se Boligbobla TV med pressekonferansen fra kl. 10.30 til 11.30 her.

Pressekonferansen begynner kl. 11.00. Før og etter pressekonferansen har sjef for kommunikasjon og politikk Erik Lundesgaard aktuelle gjester fra boligmarkedet i studio som kommenterer markedsutviklingen.

Gjester i dag er eiendomsmegler/partner Edvard Chapsang (Eie Sandvika/Bekkestua) og administrerende direktør Sverre Molvik (Selvaag Bolig ASA).

Ved referering av Eiendom Norges boligprisstatistikk skal Eiendom Norge, FINN og Eiendomsverdi AS oppgis som kilde.

For kommentarer:

Henning Lauridsen, administrerende direktør, mobil 997 20 485

Grethe Wittenberg Meier, styreleder, mobil 991 52 164

For spørsmål om boligprisstatistikken:

Erik Lundesgaard, sjef for kommunikasjon og politikk, mobil 95 88 19 87