Boligprisene er nå 9,4 prosent høyere enn for ett år siden.

- Boligprisene i Norge utviklet seg sterkere i august enn det som er normalt for måneden. Prisveksten var markant svakere i Oslo og tilgrensende kommuner enn i landet ellers. I byer som Drammen, Sarpsborg, Fredrikstad, Hamar, Tønsberg, Skien og Porsgrunn var det svært sterk vekst i boligprisene på godt over 3 prosent i august, sier Lauridsen.

- Til tross for oppgangen i august så er den sterke veksten i boligprisene i kjølvannet av korona-pandemien og nullrentebeslutningen i mai 2020 avtagende. Vi venter prisutviklingen vil fortsette å avta utover høsten i takt med at Norges Bank trolig setter opp styringsrenten i september, sier han.

- På samme tid fortsetter trenden vi har sett siden mars med svakere prisutvikling i Oslo sammenlignet med omkringliggende byer, selv om boligprisene i kroner og øre på det sentrale Østlandet er svært høye. Hvis arbeidslivet nå blir varig endret med mer fleksibelt arbeidssted for mange, så vil det trolig få betydning for boligetterspørselen på lengre sikt, sier Lauridsen.

Rekordomsetning så langt i 2021

I august ble det solgt 9.465 boliger i Norge, noe som er 5 prosent færre enn i tilsvarende måned i 2020.

Så langt i år er det solgt 70.553 boliger i Norge, noe som er 6,6 prosent flere enn i samme periode i 2020.

I august ble det lagt ut 11.711 boliger til salgs i Norge, noe som er 0,4 prosent flere enn i samme måned i 2020.

Så langt i år er det lagt ut 74.488 boliger for salg i Norge, noe som er 5,3 prosent flere enn i samme periode i 2020.

- Det er solgt noe færre boliger i august i år enn i fjor. Så langt i år er det imidlertid aldri før verken lagt ut eller solgt så mange bruktboliger, sier Lauridsen.

Det tok i gjennomsnitt 35 dager å selge en bolig i august 2021, ned fra 45 dager i juli. Kortest salgstid hadde Bodø m/Fauske med 16 dager og lengst salgstid hadde Stavanger m/omegn med 47 dager.

- I snitt har det så langt i 2021 gått litt raskere å selge en bolig i Norge enn de siste årene. Den raske salgstiden vitner om et effektivt og velfungerende boligmarked, sier Lauridsen.

Bodø sterkest siste år

Sterkest sesongkorrigert prisutvikling i august hadde Drammen m/omegn, Hamar m/Stange og Tønsberg m/ Færder med en oppgang på 1,5 prosent. Svakest sesongkorrigert prisutvikling hadde Follo med uendrete sesongkorrigert utvikling.

Sterkest utvikling de siste 12 måneder hadde Bodø/m Fauske med en oppgang på 15,9 prosent. Ålesund m/omegn hadde den svakeste utviklingen de siste 12 månedene med en oppgang på 6 prosent.

- 12 måneders veksten steg nasjonalt og i områdene med sterk utvikling i august. Vi venter boligprisene vil falle som normalt gjennom høsten, sier Lauridsen.

Ny regjering med boligminister

13. september er det stortingsvalget og slik det ser ut på målingene nå vil vi få en ny regjering.

- SV-leder Audun Lysbakken har uttalt de vil ha en egen boligminister i en ny regjering. Det er god idé, og vi forventer at en egen boligminister vil videreføre mye av det gode forenklings- og samordningsarbeidet på boligområdet som Jan Tore Sanner (H) og Nikolai Astrup (H) har gjort, sier Lauridsen.

- Skal en boligminister i en ny regjering ha mer tyngde enn i dag må posten ha mer ansvar enn dagens kommunal- og moderniseringsminister. En lavthengende frukt er å flytte ansvaret for bustadoppføringslova, avhendingsloven, tinglysingsloven, tomtefesteloven og sameieloven fra justisministeren til boligministeren, sier han.

- Dessuten må en ny boligminister ha tett dialog med finansministeren om skatt og avgift på bolig, samt kredittreguleringer. Koordinering av boliglover, skatt, avgift og kreditt er helt avgjørende for at det norske boligmarkedet skal fungere enda bedre enn i dag, avslutter Lauridsen.