Det er resultatet fra den årlige undersøkelsen av kundetilfredshet i eiendomsmeglingsbransjen som Opinion utarbeider for FINN.no og Eiendom Norge.   Undersøkelsen viser at boligselgerne jevnt over er fornøyde med valg av eiendomsmeglingsforetak og gjennomføringen av boligsalget.   2 av 3 er fornøyd med valg av megler, og 6 av 10 sier de vil velge samme megler ved neste boligsalg og anbefale megleren for venner og kjente. Det er en forbedring fra 2013 og en kraftig forbedring fra 2008.

– Dette er svært gledelige resultater for eiendomsmeglingsbransjen, og tyder på en økt profesjonalisering. En tilfreds kunde i dag, er den beste garantien for en tilfreds kunde i morgen. Det skjerper bransjen i utførelsen av sine tjenester, sier administrerende direktør Christian Vammervold Dreyer i Eiendom Norge.   Dreyer mener det er flere årsaker til forbedringen av bransjens omdømme de senere årene.

– Kompetansekravet for å være eiendomsmegler fra 2008, økt profesjonalitet som følge av strengere regelverk og bransjens samfunnsengasjement i bolig- og bransjepolitikk er trolig hovedårsakene, sier Dreyer.   –

Undersøkelsen bekrefter konklusjonene fra Norsk Kundebarometer som ble presentert i slutten av april. Utviklingen er svært positiv både for boligselgerne og bransjen. Vi har i mange år jobbet målrettet for å forbedre oss, og vi ser nå at forbrukerne gir oss de tilbakemeldingene vi har jobbet for. Men vi er ikke fornøyd med dette. Vår ambisjon er at kundene skal bli enda mer fornøyde, avslutter Dreyer.

For kommentarer kontakt:
Christian Vammervold Dreyer
Administrende direktør, Eiendom Norge
Tlf. 907 24 999

Om undersøkelsen:
Undesøkelsen er utarbeidet av Opinion på oppdrag fra FINN.no og Eiendom Norge.   Totalt har 1.026 personer deltatt på undersøkelsen. Samtlige har solgt eller forsøkt solgt en bolig i løpet av det siste året.

Last ned KTI her.