Boligprisene var 9,2 prosent høyere enn i februar 2010, og 11,9 prosent høyere enn i den forrige toppmåneden, august 2007. Korrigert for inflasjon er imidlertid prisene 1,6 prosent lavere enn de var da.

Prisveksten var som forventet i februar, det som overrasker mest er nok det store volumet som er omsatt. Det legges ikke unormalt få boliger ut for salg, det er rett og slett svært mange som er ute etter å kjøpe bolig nå på nyåret sier styreleder Terje Buraas i Eiendomsmeglerforetakenes Forening (Eff)

Prisene endret seg ulikt for de forskjellige boligtypene i denne perioden:
• Prisene på eneboliger steg med 3,1 prosent fra januar 2010 til februar 2011. Prisene i februar i 2010 var dermed 7,4 prosent høyere enn i februar 2010.
• Prisene på delte boliger steg med 3,3 prosent fra januar 2010 til februar 2011. Prisene i februar 2011 var dermed 9,5 prosent høyere enn i februar 2010.
• Prisene på leiligheter steg med 1,5 prosent fra januar 2010 til februar 2011. Prisene i februar 2011 var dermed 9,7 prosent høyere enn i februar 2010.
• Prisene på eierleiligheter steg med 2,0 prosent fra januar 2010 til februar 2011. Prisene i februar 2011 var dermed 11,8 prosent høyere enn i februar 2010.
• Prisene på andelsleiligheter steg med 1,0 prosent fra januar 2010 til februar 2011. Prisene i februar 2011 var dermed 8,0 prosent høyere enn i februar 2010.

Gjennomsnittlig formidlingstid for boliger omsatt i februar 2011 var 33 dager. Det var fem dager mindre enn i januar 2010, og fem dager mindre enn i februar 2010. Raskest gikk omsetningen i Stavanger hvor det gikk 15 dager fra en bolig ble annonsert første gang til den ble registrert solgt. Tromsø hadde den lengste omsetningstiden med 78 dager.

• Foreløpige tall: Statistikken produseres 2 virkedager før månedsslutt. Alle tall som inneholder informasjon om den siste måneden er derfor foreløpige. Tallene for den nest siste måneden revideres månedlig slik at vi også får med observasjonene for de to siste virkedagene. Vanligvis får ikke revisjonen store utsalg på tallene.
Omfang: Statistikken omfatter boliger som er annonsert på FINN.no, det vil si mellom 1/3 og 1/2-parten av alle boliger som omsettes i løpet av et år.
Areal: Til og med desember 2007 har vi brukt Boligareal (BOA) NS 3940 som arealmål i statistikken. Fra og med januar 2008 har flere og flere boliger blitt solgt og registrert med Primærromsareal. Etter hvert kommer dette arealmålet til å overta

Regionale tall
Statistikken inneholder tall fra følgende byer, fylker og regioner i Norge gitt tilstrekkelig antall observasjoner:

Asker
Bærum
Follo
Øvre Romerike
Nedre Romerike
SNITT Akershus

O5 Frogner
O4 St.Hanshaugen
O3 Sagene
O2 Grünerløkka
O1 Gamle Oslo
O14 Nordstrand
O15 Søndre Nordstrand
O13 Østensjø
O12 Alna
O11 Stovner
O10 Grorud
O9 Bjerke
O8 Nordre Aker
O7 Vestre Aker
O6 Ullern
SNITT Oslo
Moss
Sarpsborg
Fredrikstad
Resten av Østfold
SNITT Østfold

Hamar
Hedmark utenom Hamar
SNITT Hedmark
Lillehammer
Oppland utenom Lillehm.
SNITT Oppland

Drammen
Buskerud utenom Dram.
SNITT Buskerud

Tønsberg
Sandefjord
Larvik
Vestf. utm Tøb, Sfj & Lav
SNITT Vestfold

Telemark
Kristiansand
Agder utenom Krist.sand
SNITT Agderfylkene

Stavanger
Sandnes
Rogaland utenom S&S
SNITT Rogaland

B1 Arna og Åsane
B2 Bergenhus og Årstad
B3 Fana og Ytrebygda
B4 Fyllingsdalen og Laksevåg
SNITT Bergen
Hordaland utenom Bergen
SNITT Hordaland

Møre- og Romsdal

T1 Sentrum og Byåsen
T2 Strindheim og Nardo
T3 Saupstad og Heimdal
SNITT Trondheim
Resten av Trøndelag
SNITT Trøndelagsfylkene

Tromsø
Resten av Nord-Norge
SNITT Nord-Norge

Ytterligere informasjon

Komplett statistikk kan også lastes ned – se under Boligprisstatistikk

Generelle kommentarer:
Terje Buraas
Styreleder, Eff
913 55 118

Hanne K. Railo
Daglig leder, Eff
901 04 163

Eiendomsmeglerbransjens Boligprisstatistikk

PRESENTERT AV
Eiendomsmeglerforetakenes forening (Eff) og
Norges Eiendomsmeglerforbund (NEF)

i samarbeid med ECON Pöyry og FINN.no