– De positive tendensene vi så i januar forsterket seg i februar måned. Boligprisene stiger normalt i februar, men veksten ble sterkere enn vi ventet. Dette vitner om et stabilt boligmarked, sier Christian Vammervold Dreyer, administrerende direktør i Eiendomsmeglerforetakenes Forening (Eff).

Salget av bruktboliger har gått noe ned sammenlignet med tilsvarende måned i fjor. I februar 2014 ble det solgt 5.818 boliger, mot 6.096 i februar 2013. Ved utgangen av februar var det 12.772 aktive boligannonser på Finn.no.

Det har vært en marginal nedgang i antall salg sammenlignet med samme måned i fjor, likevel er salgsvolumet hittil i år på et høyt nivå. Størst interesse er det for eneboliger og delte boliger, vi har aldri tidligere registrert så mange salg for disse boligtypene i årets to første måneder, sier Dreyer.

Det tok gjennomsnittlig 48 dager å selge en bolig i februar 2014, mot 33 dager i februar 2013.

Boligprisene har i februar måned steget over hele landet. Tromsø har sterkest vekst med 1,6 prosent, mens Oslo og Bergen steg med 1,1 prosent. Trondheim steg med 0,9 prosent, mens prisene i Kristiansand og Stavanger gikk opp med 0,5 prosent.

– Prisutviklingen følger de regionale tendensene vi har sett det siste året, der Tromsø skiller seg ut med sterkest prisvekst. Det er likevel høyere aktivitet i boligmarkedet over hele landet nå enn det vi opplevde i fjor høst. Året har startet godt for det norske boligmarkedet, avslutter Dreyer.

Ytterligere informasjon:
Komplett statistikk kan lastes ned på www.eff.no.

Følg oss på twitter @eiendomsmegling #boligprisstatistikken.

For kommentarer:
Christian Vammervold Dreyer           Leif J. Laugen
Administrerende direktør                  Nestleder
Mobil 907 24 999                              Mobil 992 40 690

For spørsmål av praktisk art:
Erik Lundesgaard                            Hanne K. Railo
Kommunikasjonssjef                       Administrasjonsansvarlig
Mobil 958 81 987                             Mobil 901 04 163

Om Eiendomsmeglerbransjen boligprisstatistikk:
Statistikken er et samarbeid mellom Eff, Eiendomsverdi og Finn.no.

Statistikken er utarbeidet etter siste måneds slutt og omfatter boliger som annonseres på Finn.no. Det innebærer cirka 70 % av alle boliger som omsettes i Norge i løpet av et år.

Ved publisering av data, figurer o.l. fra statistikken skal Eiendomsmeglerforetakenes Forening (Eff), Eiendomsverdi og Finn.no oppgis som kilde.