Boligprisene for august var 2,4 prosent høyere enn i juli. Korrigert for sesongvariasjoner var prisene 1,1 prosent høyere enn i forrige måned. Boligprisene er 3,9 prosent høyere enn i august 2012, og 5,8 prosent høyere enn gjennomsnittsprisen for 2012.

– Vi forventet en prisvekst i august, det er en del av den naturlige sesongutviklingen. Den svake prisutviklingen i juli utlignes når aktiviteten i boligmarkedet tar seg opp etter ferien. Årets august måned er likevel sterkere enn normalt, tatt i betraktning de sesongjusterte prisene. I tillegg har det vært høy aktivitet, med mange nye boliger ut i markedet, høy omsetning og ganske rask salgstakt, sier administrerende direktør Christian Vammervold Dreyer i Eiendomsmeglerforetakenes Forening (Eff).

– Selv om aktiviteten er høy, ser vi at tolvmånedersveksten flater ut og er på samme nivå som i juli måned (3,9 prosent). Dette forsterker vårt inntrykk av et godt balansert boligmarked og en prisutvikling på et bærekraftig nivå. Vi forventer at denne tendensen fortsetter utover høsten, sier Dreyer.

Salgsvolumet i august måned er på 6406 boliger, noe som er på nivå med august 2012, et meget høyt volum for august å være. Antall bruktboliger til salgs på FINN.no er 13 prosent høyere enn august i fjor, og er det høyeste utbudet av bruktboliger siden juni 2010.

–Mange boligselgere har brukt sommerferien til å klargjøre boligen sin for salg. Vi har nå et større varelager enn på lenge, og det gir større utvalg for kjøperne. Markedet oppleves som selektivt og mange boliger blir solgt etter forhandlinger og ikke etter budrunde, sier Dreyer.

Tromsø har størst prisstigning
Prisutviklingen for de største byene viser at Tromsø fortsatt har den sterkeste prisveksten. Boligprisene i ishavsbyen har de siste 12 månedene steget med 9,4 prosent. Trondheim og Drammen følger deretter med henholdsvis 7,1 prosent og 6,3 prosent. Stavanger har hatt en moderat prisvekst på 3,6 prosent, mens Kristiansand ligger nederst med negativ prisvekst på 1,4 prosent det siste året.

Prisvekst for alle boligtypene
Boligprisstatistikken viser følgende prisutvikling for de ulike boligtypene:
– Prisene på eneboliger steg med 2,5 prosent fra juli, og var 4,7 prosent høyere enn i august 2012. – Prisene på delte boliger steg med 4,2 prosent fra juli, og var 4,0 prosent høyere enn i august 2012. – Prisene på leiligheter steg med 1,6 prosent fra juli, og var 3,3 prosent høyere enn i august 2012.

– Prisutviklingen viser at de boligtypene som hadde den svakeste prisutviklingen i juli har den sterkeste prisveksten i august. Dette er naturlige sesongsvingninger. Det selges få eneboliger og delte boliger i juli, men dette tar seg alltid opp etter ferien, sier Dreyer.

Gjennomsnittlig formidlingstid for boliger var 31 dager i august. Det er 9 dager færre enn i juli og 2 dager færre enn tilsvarende måned i fjor. Boligene selges raskest i Trondheim, med kun 18 dagers formidlingstid, mens Agderfylkene ligger på bunnen, med 62 dagers formidlingstid. I Stavanger-regionen er formidlingstiden vesentlig høyere enn i tilsvarende måned i fjor.

Om undersøkelsen: Foreløpige tall: Statistikken produseres to til tre virkedager før månedsslutt. Alle tall som inneholder informasjon om den siste måneden er derfor foreløpige. Tallene for den nest siste måneden revideres månedlig slik at vi også får med observasjonene for de to siste virkedagene. Vanligvis får ikke revisjonen store utslag på tallene.
Omfang: Statistikken omfatter boliger som er annonserte på FINN, det vil si ca. 70 % av alle boliger som omsettes i Norge i løpet av et år.

Regionale tall Statistikken inneholder tall fra følgende byer, fylker og regioner i Norge gitt tilstrekkelig antall observasjoner:

Asker
Bærum
Follo
Øvre Romerike
Nedre Romerike
SNITT Akershus

O5 Frogner
O4 St.Hanshaugen
O3 Sagene
O2 Grünerløkka
O1 Gamle Oslo
O14 Nordstrand
O15 Søndre Nordstrand
O13 Østensjø
O12 Alna
O11 Stovner
O10 Grorud
O9 Bjerke
O8 Nordre Aker
O7 Vestre Aker
O6 Ullern
SNITT Oslo
Moss
Sarpsborg
Fredrikstad
Resten av Østfold
SNITT Østfold

Hamar
Hedmark utenom Hamar
SNITT Hedmark
Lillehammer
Oppland utenom Lillehm.
SNITT Oppland

Drammen
Buskerud utenom Dram.
SNITT Buskerud

Tønsberg
Sandefjord
Larvik
Vestf. utm Tøb, Sfj & Lav
SNITT Vestfold

Telemark
Kristiansand
Agder utenom Krist.sand
SNITT Agderfylkene

Stavanger
Sandnes
Rogaland utenom S&S
SNITT Rogaland

B1 Arna og Åsane
B2 Bergenhus og Årstad
B3 Fana og Ytrebygda
B4 Fyllingsdalen og Laksevåg
SNITT Bergen
Hordaland utenom Bergen
SNITT Hordaland

Møre- og Romsdal

T1 Sentrum og Byåsen
T2 Strindheim og Nardo
T3 Saupstad og Heimdal
SNITT Trondheim
Resten av Trøndelag
SNITT Trøndelagsfylkene

Tromsø
Resten av Nord-Norge
SNITT Nord-Norge

Ytterligere informasjon
Komplett statistikk kan også lastes ned fra www.eff.no og “Boligprisstatistikk”

For kommentarer:
Christian Vammervold Dreyer, administrerende direktør Eff, tlf.nr. 907 24 999
Ragnhild Larsen-Nyhus Haaning, styreleder Eff, tlf.nr. 913 39 223
Hanne K. Railo, administrasjonsansvarlig Eff, tlf.nr. 901 04 163

For lokale kontaktpersoner, se www.eff.no

Eiendomsmeglerbransjens Boligprisstatistikk
Presentert av
Eiendomsmeglerforetakenes Forening (Eff) i samarbeid med Eiendomsverdi og FINN.

RELATERTE INNLEGG

 • Boligprisoppgang i Stavanger

  3.september, 2014

  Les mer
 • Boligprisnedgang i Stavanger i september

  5.oktober, 2015

  Les mer
 • Moderat boligprisnedgang i Stavanger i november

  3.desember, 2015

  Les mer
 • Prisnedgang i boligmarkedet i juni

  5.juli, 2017

  Les mer

Meld deg på vårt nyhetsbrev