Eiendom Norges slipper i dag Fylkesboligprisstatistikken for fjerde kvartal 2016 og 2016 under ett.

Fylkesrapportene med oversikt over boligprisutviklingen i alle norske fylker og de fleste kommuner er nå tilgjengelig for våre medlemmer og abonnementer på eiendomnorge.no.

– Det er ikke bare Oslo og Akershus som har opplevd sterk boligprisvekst i 2016. Også en rekke byer og kommuner i Norge har opplevd sterk vekst gjennom året, sier kommunikasjonssjef Erik Lundesgaard i Eiendom Norge.

I Oslo fikk 11 av 15 bydeler en boligprisveksten på over 20 prosent i 2016, og i Akershus fikk alle kommuner en årsvekst på over 10 prosent og mange kommuner mer enn 15 prosent vekst i prisene. Sterkest vekst av kommunene i Akershus hadde Ås med 19,3 prosent, Bærum med 17,1 prosent og Ski med 16,9 prosent.

– I en rekke kommuner og byer i randsonen på Østlandet har boligprisene også vokst sterkt i 2016. Ekempelvis: På Ringerike vokste boligprisene med 20 prosent i 2016. På Gjøvik med 18,8 prosent, og Hamar og Kongsvinger med 13,8 prosent og Horten 12,4 prosent, sier Lundesgaard.

Det har vært også sterk årsvekst i sentrale områder i  Nordland og Troms, samt Alta i Finnmark. Sistnevnte topper kommunene i de nordligste fylkene med en årsvekst på 14,8 prosent. Både i Østfold, Vestfold, Grenlandsområdet i Telemark, Oppland og Hedmark er det mange kommuner og byer med årsvekst på mer enn 10 prosent.

– Generelt har prisveksten vært svakere på Vestlandet og Sørlandet, men også her finnes det unntak fra den svakere trenden sammenlignet med landet under ett. Os kommune utenfor Bergen endte på en årsvekst på 9,3 prosent, mot Bergen på 5,6 prosent og Haugesund fikk en oppgang på 6,9 prosent mot en nedgang i Stavanger på 2,1 prosent, avslutter Lundesgaard.

De ti sterkeste boligmarkedene i 2016 utenom Oslo og Akershus var:

Ringerike: 20 prosent

Gjøvik: 18,8

Førde: 17, 9 prosent

Drammen: 16,7 prosent

Askim: 16,9 prosent

Jevnaker: 15, 9 prosent

Vestre Toten: 15,5 prosent

Eidsberg: 15,1

Alta: 14,8 prosent

Lier : 14,3 prosent.

Ytterligere informasjon:

Komplett statistikk kan lastes ned her. (NB: krever abonnement).

Følg oss på twitter @eiendomsmegling #boligprisstatistikken.

For kommentarer:

Christian Vammervold Dreyer, administrerende direktør, mobil 907 24 999

Erik Lundesgaard, kommunikasjonssjef, mobil 95 88 19 87

For kommentarer i lokale markeder finn lokal pressekontakt her.

Om Eiendom Norges Fylkesboligprisstatistikk

Statistikken er et samarbeid mellom Eiendom Norge, Eiendomsverdi og Finn.no.

Fylkesboligprisstatistikken bygger på samme datagrunnlag som boligprisstatistikken, men utviklingen beregnes kvartalsvis. Dette gjør at tallene i fylkesrapportene kan avvike noe fra de månedlige statistikkene.

Viderepublisering i media, kundebrev, analyser o.l. er tillatt for utdrag eller deler av Eiendom Norges prisstatistikk ved angivelse av Eiendom Norge, FINN og Eiendomsverdi AS som kilde.