Korrigert for sesongvariasjoner gikk prisene opp med 1,2 prosent fra forrige måned. Boligprisene er nå 5,6 prosent høyere enn for 12 måneder siden.

– Boligprisene utviklet seg sterkt i mars etter en svakere utvikling i februar enn ventet. Man skal være varsom med å konkludere basert på utviklingen i en måned, og spesielt mars denne gang da det var betydelig færre salgsdager enn normalt grunnet påsken. Hvis vi summerer første kvartal har året hatt en normal start. Det er den geografiske to-delingen som har vært spesiell for perioden hvor kysten fra Aust-Agder og nordover har startet svakere enn normalt, mens Østlandet har hatt en sterkere start på året enn normalt, sier administrerende direktør i Eiendom Norge, Christian Vammervold Dreyer.

Det ble solgt 6.473 bruktboliger i mars, en nedgang på 25,6 prosent sammenlignet med mars 2015.

– Det ble grunnet påsken en betydelig nedgang i antall salg sammenlignet med mars 2015. Vi må derfor se mars og april i sammenheng for å få et riktig bilde av omsetningen, sier Dreyer.

Ved utgangen av mars var det 11.543 boliger til salgs, noe som er 4,8 prosent flere enn for ett år siden.

Det tok i gjennomsnitt 37 dager å selge en bolig i mars mot 35 dager i mars 2015. Av de største byene var det kortest salgstid i Oslo og Bergen der det i gjennomsnitt tok henholdsvis 15 og 22 dager å selge en bolig. Lengst tid tok det i Stavanger og Kristiansand med henholdsvis 73 og 72 dager.

– Salgstiden går ned i mange byer, og det tyder på at det har vært et godt marked i mange regioner i mars. Men det er fortsatt store regionale forskjeller i salgstiden, sier Dreyer.

Boligprisene i mars utviklet seg sterkt over hele landet. Størst oppgang hadde Hamar og Tønsberg med en oppgang på 2,5 og 2,4 prosent. Svakest utvikling hadde Stavanger og Sandnes med en oppgang på henholdsvis 0,4 og 0,8 prosent.

Sterkest prisutvikling de siste 12 månedene har Oslo hatt med en vekst på 9,9 prosent. Deretter fulgte Hamar og Drammen som begge har hatt en vekst på 8,8 prosent. Svakest utvikling siste 12 måneder hadde Stavanger og Sandnes med en nedgang på henholdsvis 6,7 prosent og 5,4 prosent.

– Alle regioner fikk en prisoppgang i mars. Dette gjelder også Stavanger og Sandnes, som har hatt en negativ pristrend lenge. Den geografiske todelingen i boligmarkedet vi har sett det siste året, fortsatte ikke like markert som i tidligere måneder. Prisnivået i Rogalandsbyene har korrigert seg mye de siste tre årene, og gjennomsnittlig kvadratmeterpris i Stavanger ligger nå under nivået i de andre store byene. Prisutviklingen i mars var særlig sterk i enkelte bydeler i Oslo, og vi ser at den sterke utviklingen i indre øst også smitter over på bydelene i ytre øst, sier Dreyer.

Leieprisutvikling i fjerde kvartal 2015 og første kvartal 2016
Leieprisene utviklet seg flatt gjennom fjerde kvartal 2015 og første kvartal 2016. En gjennomsnittlig 2 roms leilighet leies nå ut for 11.857 kroner i Oslo, 9.641 kroner i Bergen og 9.605 kroner i Trondheim.

– Utropsprisene for utleieboligene utvikler seg flatt i landet under ett, men det er store forskjeller i gjennomsnittlig leie mellom Oslo og de andre store byene. Dette illustrerer at det fortsatt er i hovedstaden at presset i utleiemarkedet er størst, sier Dreyer.

Leieprisindeksen baserer seg på utropsprisen på finn.no, og reflekterer ikke oppnådd leiepris hos utleier.

Ytterligere informasjon:
Komplett statistikk kan lastes ned på www.eiendomnorge.no.

Følg oss på twitter @eiendomsmegling #boligprisstatistikken.

For kommentarer:
Christian Vammervold Dreyer, administrerende direktør, mobil 907 24 999
Leif J. Laugen, styreleder, mobil 992 40 690

For praktiske spørsmål:
Erik Lundesgaard, kommunikasjonssjef, mobil 95 88 19 87

For lokale pressekontakter besøk vår hjemmeside.

Om Eiendom Norges boligprisstatistikk:
Statistikken er et samarbeid mellom Eiendom Norge, Eiendomsverdi og Finn.no.

Statistikken er utarbeidet etter siste måneds slutt og omfatter boliger som annonseres på Finn.no. Det innebærer cirka 70 prosent av alle boliger som omsettes i Norge i løpet av et år.

Viderepublisering i media, kundebrev, analyser o.l. er tillatt for utdrag eller deler av Eiendom Norges boligprisstatistikk ved angivelse av Eiendom Norge, FINN og Eiendomsverdi AS som kilde.