Korrigert for sesongvariasjoner gikk prisene opp med 1,2 prosent fra forrige måned. Boligprisene er nå 7,3 prosent høyere enn for 12 måneder siden.

– Mai ble nok en sterk måned i det norske boligmarkedet. Vi må tilbake til 2011 for å finne et år med sterkere prisutvikling enn det vi har hatt så langt i 2016, sier administrerende direktør i Eiendom Norge, Christian Vammervold Dreyer.

Det ble solgt 9.242 bruktboliger i mai, en økning på 4,8 prosent sammenlignet med mai 2015.

Ved utgangen av mai var det 13.261 boliger til salgs, noe som er 8,5 prosent færre enn for ett år siden.

– Så langt i 2016 er det solgt 5,3 % færre boliger enn på samme tid i fjor. Til tross for færre salg er dette et høyt aktivitetsnivå, det er kun i 2015 det ble solgt flere boliger i perioden, sier Dreyer.

– Etterspørselen etter boliger er rekordstor over det meste av landet akkurat nå, og i tillegg til den sterke prisveksten gjenspeiles dette i at det bare er 2011 som overgår årets mai-omsetning. Det har kommet mange boliger ut for salg, men særlig i Oslo-regionen selges boligene svært raskt. I Oslo og Akershus er også tilbudssiden historisk lav, det er 42 prosent færre boliger til salgs i Oslo enn på samme tid i 2015, sier Dreyer.

Det tok i gjennomsnitt 32 dager å selge en bolig i mai mot 30 dager i mai 2015. Av de største byene var det kortest salgstid i Oslo og Drammen der det i gjennomsnitt tok henholdsvis 14 og 15 dager å selge en bolig. Lengst tid tok det i Stavanger og Kristiansand med henholdsvis 86 og 50 dager.

– Selv om gjennomsnittlig salgstid for landet sett under ett er å anse som normal, så er de regionale forskjellene store. Salgstiden i Stavanger øker, noe som primært skyldes at det nå selges flere boliger som har ligget lenge for salg. Dette kan tyde på at boligmarkedet i regionen er i ferd med å normalisere seg, sier Dreyer.

Boligprisene i mai utviklet seg sterkt over nesten hele landet. Størst oppgang blant byene hadde Oslo og Hamar med henholdsvis 2,2 og 1,6 prosent. Sterkest prisutvikling de siste 12 månedene har Oslo hatt med en vekst på 12,8 prosent. Deretter følger Hamar og Drammen med henholdsvis 11,4 og 10,1 prosent. Svakest utvikling siste 12 måneder hadde Stavanger og Sandnes med en nedgang på henholdsvis 7,0 og 5,8 prosent.

– Den sterke prisveksten ledes an av østlandsregionen, og da spesielt Oslo. Prisveksten i Oslo er svært høy, og selv om det er blitt solgt 12 % flere boliger i mai i år sammenlignet med i fjor, er ikke tilbudssiden stor nok til å møte etterspørselen. Det er viktig at Oslo og de omliggende kommunene nå har boligbygging øverst på dagsorden. Det er behov for regulering av vesentlig større tomtearealer og fortgang i reguleringsprosessene for å få økt tilbudssiden gjennom økt boligbygging, sier Dreyer.

Ytterligere informasjon:

Komplett statistikk kan lastes ned på www.eiendomnorge.no.

Følg oss på twitter @eiendomsmegling #boligprisstatistikken.


For kommentarer:

Christian Vammervold Dreyer, administrerende direktør, mobil 907 24 999

For praktiske spørsmål:
Erik Lundesgaard, kommunikasjonssjef, mobil 95 88 19 87

For lokale pressekontakter besøk vår hjemmeside.

 

Om Eiendom Norges boligprisstatistikk:

Statistikken er et samarbeid mellom Eiendom Norge, Eiendomsverdi og Finn.no.

Statistikken er utarbeidet etter siste måneds slutt og omfatter boliger som annonseres på Finn.no.
Det innebærer cirka 70 prosent av alle boliger som omsettes i Norge i løpet av et år.

Viderepublisering i media, kundebrev, analyser o.l. er tillatt for utdrag eller deler av Eiendom Norges boligprisstatistikk ved angivelse av Eiendom Norge, FINN og Eiendomsverdi AS som kilde.