Boligprisene steg med 0,2 prosent i juni 2016.

Korrigert for sesongvariasjoner steg prisene med 0,8 prosent fra forrige måned. Boligprisene er nå 7,3 prosent høyere enn for 12 måneder siden.

– Juni ble nok en måned med sterk prisvekst i det norske boligmarkedet. I løpet av de siste ti årene er det kun i 2009 hvor vi har hatt en sterkere prisvekst på landsbasis i juni og første halvår. Boligprisveksten er først og fremst drevet av utviklingen i Østlands-området, sier Eiendom Norges administrerende direktør, Christian Vammervold Dreyer.

Det ble i juni solgt 9.674 bruktboliger, en nedgang på 6,9 prosent sammenlignet med juni 2015.

Ved utgangen av juni var det 12.046 boliger til salgs, noe som er 5,3 prosent færre enn for ett år siden.

– Det har i juni vært meget god aktivitet i boligmarkedet over det meste av landet. Det er en markant nedgang i antall solgte boliger i Oslo og Stavanger sammenlignet med i fjor, men for landet under ett er det kun i 2015 at det er omsatt flere boliger enn i årets juni, sier Dreyer.

Det tok i gjennomsnitt 30 dager å selge en bolig i juni mot 29 dager i juni 2015. Av de største byene var det kortest salgstid i Oslo og Fredrikstad der det i gjennomsnitt tok henholdsvis 13 og 16 dager å selge en bolig. Lengst tid tok det i Stavanger og Kristiansand med henholdsvis 69 og 57 dager.

– Utbudet av boliger er forskjellig i ulike deler av landet. På Sør- og Vestlandet og i deler av Nord-Norge er det mange boliger for salg, mens Oslo og omkringliggende kommuner går inn i sommeren med færre boliger for salg enn på mange år. Dette reflekteres også i salgstiden som er svært lav på Østlandet, sier Dreyer.

Boligprisene i juni utviklet seg sterkt på Østlandet og svakere i resten av landet. Størst oppgang hadde Oslo og Asker med henholdsvis 1,3 og 1,1 prosent. Sterkest prisutvikling de siste 12 månedene har Oslo og Hamar hatt med en vekst på henholdsvis 13,4 og 11,5 prosent. Svakest utvikling siste 12 måneder har Stavanger og Sandnes med en nedgang på henholdsvis 7,2 og 6,0 prosent.

-Boligprisveksten i Oslo og store deler av Østlandet viser få tegn til å bremse, og vil også prege boligmarkedet utover høsten. Markedet i Stavanger ser ut til å stabilisere seg med en nedgang på kun 1,0 prosent samlet i første halvår, sier Dreyer.

– Det kan ikke gjentas ofte nok at tilstrekkelig boligbygging er prisdempende. Det er derfor essensielt at kommunene på Østlandet er bevisst sin rolle i boligmarkedet, og har effektive behandlingsprosesser og regulerer nok tomter til boligprosjekter for bygging, sier Dreyer.

Revidert prognose for 2016

Eiendom Norge la i desember frem en prognose for 2016 på 3-5 prosent prisstigning. Gjennomsnittlig boligpris så langt i år er 5,5 prosent høyere enn gjennomsnittsprisen i 2015. Prisutviklingen i første halvår har vært sterkere enn ventet. Eiendom Norge reviderer derfor sine prognoser opp, og vi anslår nå at gjennomsnittsprisen i 2016 vil ende 7-8 prosent høyere enn for 2015.

-Vi begrunnet prognosen fra desember med at året startet med en liten tilbudsside, spesielt i Østlands-området, som ville gi en prisvekst i 2016. Selv om dette har slått til så har vi undervurdert kraften i den lave tilbudssiden i kombinasjon med historisk lave renter. Vi venter at tredelingen i det norske boligmarkedet vil forsterke seg ytterligere. Oslo og Østlandet får ytterligere prisvekst, mens veksten blir mer moderat i Bergen, Trondheim, Kristiansand og Tromsø. I Stavanger venter vi at boligprisene vil fortsette å falle noe, men med en mer moderat takt. Tilbudssiden i Stavanger er fortsatt stor, men fallende. Det er vesentlig færre boliger til salgs i dag enn for noen måneder siden, sier Dreyer.

Ytterligere informasjon:

Komplett statistikk kan lastes ned på www.eiendomnorge.no.

Følg oss på twitter @eiendomsmegling #boligprisstatistikken.
For kommentarer:

Christian Vammervold Dreyer, administrerende direktør, mobil 907 24 999

For praktiske spørsmål:

Erik Lundesgaard, kommunikasjonssjef, mobil 95 88 19 87


For lokale pressekontakter besøk vår hjemmeside.


Om Eiendom Norges boligprisstatistikk:

Statistikken er et samarbeid mellom Eiendom Norge, Eiendomsverdi og Finn.no.

Statistikken er utarbeidet etter siste måneds slutt og omfatter boliger som annonseres på Finn.no.

Det innebærer cirka 70 prosent av alle boliger som omsettes i Norge i løpet av et år.

Videre publisering i media, kundebrev, analyser o.l. er tillatt for utdrag eller deler av Eiendom Norges boligprisstatistikk ved angivelse av Eiendom Norge, FINN og Eiendomsverdi AS som kilde.