Korrigert for sesongvariasjoner steg prisene med 1,0 prosent fra forrige måned. Boligprisene er nå 8,8 prosent høyere enn for 12 måneder siden.

– Boligprisutviklingen i juli har vært sterk, og drevet av en kraftig oppgang til juli å være i spesielt Oslo og Trondheim. I de fleste av landets øvrige regioner er det en nedgang i boligprisene, noe som er normalt for måneden, sier Eiendom Norges administrerende direktør, Christian Vammervold Dreyer.

Det ble i juli solgt 3.642 bruktboliger, en nedgang på 11,0 prosent sammenlignet med juli 2015.

– Det er en markant nedgang i antall solgte boliger i juli, sammenlignet med tidligere år. Nedgangen er størst på Østlandet og i Trondheim, der det er blitt solgt færre boliger enn hva som er normalt i juli måned. Så langt i år er det solgt 5,8 prosent færre boliger enn på samme tid i 2015, men salgsvolumet i år er høyere enn de foregående årene, sier Dreyer.

Ved utgangen av juli var det 10.382 boliger til salgs, noe som er 8,9 prosent færre enn for ett år siden.

– Ved utgangen av juli er utbudet av boliger på Østlandet og Trøndelag betydelig lavere enn på samme tid i fjor. I Rogaland viser tilbudssiden tegn til normalisering, og i de fleste av landets øvrige regioner er utbudet som normalt for årstiden, sier Dreyer.

Det tok i gjennomsnitt 51 dager å selge en bolig i juli mot 47 dager i juli 2015. Av de største byene var det kortest salgstid i Oslo og Trondheim der det i gjennomsnitt tok henholdsvis 20 og 30 dager å selge en bolig. Lengst tid tok det i Kristiansand og Stavanger med henholdsvis 71 og 130 dager.

Boligprisene i juli utviklet seg sterkt i Oslo, Bergen og Trondheim og mer normalt i resten av landet. Størst oppgang hadde Oslo og Trondheim med henholdsvis 1,8 og 1,0 prosent. Sterkest prisutvikling de siste 12 månedene har Oslo og Hamar hatt med en vekst på henholdsvis 15,2 og 12,3 prosent. Svakest utvikling de siste 12 månedene har Stavanger og Sandnes hatt med en nedgang på henholdsvis 6,3 og 5,2 prosent.

– Boligprisveksten i Oslo i juli måned er rekordhøy med over to prosent i de sentrale bydelene. Den lave tilbudssiden på Østlandet og i Oslo spesielt tilsier at boligprisveksten her vil fortsette utover høsten. Det er gledelig at igangsettingstallene for nye boliger viser en oppgang, men det er viktig at kommunene i pressområdene er bevisst sin rolle som regulator i boligmarkedet og legger til rette for effektive planprosesser, sier Dreyer.


Ytterligere informasjon:

Komplett statistikk kan lastes ned på www.eiendomnorge.no.

Følg oss på twitter @eiendomsmegling #boligprisstatistikken.
For kommentarer:

Christian Vammervold Dreyer, administrerende direktør, mobil 907 24 999

For praktiske spørsmål:

Erik Lundesgaard, kommunikasjonssjef, mobil 95 88 19 87


For lokale pressekontakter besøk vår hjemmeside.


Om Eiendom Norges boligprisstatistikk:

Statistikken er et samarbeid mellom Eiendom Norge, Eiendomsverdi og Finn.no.

Statistikken er utarbeidet etter siste måneds slutt og omfatter boliger som annonseres på Finn.no.

Det innebærer cirka 70 prosent av alle boliger som omsettes i Norge i løpet av et år.

Videre publisering i media, kundebrev, analyser o.l. er tillatt for utdrag eller deler av Eiendom Norges boligprisstatistikk ved angivelse av Eiendom Norge, FINN og Eiendomsverdi AS som kilde.