Korrigert for sesongvariasjoner steg prisene med 1,1 prosent fra forrige måned. Boligprisene er nå 9,1 prosent høyere enn for 12 måneder siden.

– Som forventet ble det en sterk boligprisutvikling i august. Prisveksten er imidlertid sterkere enn tidligere år, og det har vært boligprisvekst i alle deler av landet sist måned, sier Eiendom Norges administrerende direktør, Christian Vammervold Dreyer.

Det ble i august solgt 8628 bruktboliger, en økning på 8,2 prosent sammenlignet med august 2015.

– Det har etter sommerferien vært stor aktivitet over hele landet, og antall salg er rekordhøyt for august å være. Vi ser også at markedet i Rogaland viser en kraftig forbedring, og det er her solgt 26,8 prosent flere boliger i august i år sammenlignet med i fjor, sier Dreyer.

Ved utgangen av august var det 11.570 boliger til salgs, noe som er 15,9 prosent færre enn for ett år siden.

– Utbudet av boliger til salgs i Norge er fortsatt rekordlavt, selv om det er betydelig regionale forskjeller. Det er spesielt på Østlandet at det er få boliger for salg. Eksempelvis er det i Oslo 46,1 prosent færre boliger for salg ved månedsskiftet i år enn i fjor. I resten av landet er markedet stort sett mer i balanse, sier Dreyer.

Det tok i gjennomsnitt 37 dager å selge en bolig i august mot 33 dager i august 2015. Av de største byene var det kortest salgstid i Oslo og Bodø der det i gjennomsnitt tok henholdsvis 14 og 17 dager å selge en bolig. Lengst tid tok det i Kristiansand og Stavanger med henholdsvis 66 og 100 dager.

Boligprisene i august utviklet seg sterkt i alle regioner i Norge. Av byene så hadde Lillehammer og Asker størst vekst på 3,5 prosent. Svakest utvikling hadde Bergen og Stavanger med en vekst på 1,3 prosent.

Sterkest prisutvikling de siste 12 månedene har Oslo og Hamar hatt med en vekst på henholdsvis 16,3 og 12,9 prosent. Svakest utvikling de siste 12 månedene har Stavanger og Sandnes hatt med en nedgang på henholdsvis 6,2 og 4,7 prosent.

– Boligprisveksten i august er sterk, og særlig sterk i Oslo og i fylkene rundt Oslo. Det lave utbudet av boliger i hele Østlandsregionen tilsier at kommunene må prioritere å regulere ferdig boligprosjekter som venter på behandling. Et velfungerende boligmarked, både brukt og nytt, er avhengig at det reguleres et tilstrekkelig antall ferdige prosjekter. Dette er viktigere enn regulatoriske grep på kredittsiden, sier Dreyer.

– I resten av landet er utviklingen mer som normalt for måneden. Det er mer tydelig nå at aktiviteten har tatt seg kraftig opp i Rogaland. Det selges vesentlig flere boliger enn på samme tid i fjor og antall boliger for salg har sunket kraftig gjennom året. Vi forventer at prisutviklingen i regionen de neste månedene i større grad vil nærme seg landsgjennomsnittet, avslutter Dreyer.
Ytterligere informasjon:

Komplett statistikk kan lastes ned på www.eiendomnorge.no.

Følg oss på twitter @eiendomsmegling #boligprisstatistikken.

 

For kommentarer:

Christian Vammervold Dreyer, administrerende direktør, mobil 907 24 999

For praktiske spørsmål:

Erik Lundesgaard, kommunikasjonssjef, mobil 95 88 19 87

 

For lokale pressekontakter besøk vår hjemmeside.

 

Om Eiendom Norges boligprisstatistikk:

Statistikken er et samarbeid mellom Eiendom Norge, Eiendomsverdi og Finn.no.

Statistikken er utarbeidet etter siste måneds slutt og omfatter boliger som annonseres på Finn.no.

Det innebærer cirka 70 prosent av alle boliger som omsettes i Norge i løpet av et år.

Videre publisering i media, kundebrev, analyser o.l. er tillatt for utdrag eller deler av Eiendom Norges boligprisstatistikk ved angivelse av Eiendom Norge, FINN og Eiendomsverdi AS som kilde.