Korrigert for sesongvariasjoner gikk prisene opp med 0,6 prosent fra forrige måned. Boligprisene er nå 5,8 prosent høyere enn for 12 måneder siden.

– April ble nok en sterk måned i boligmarkedet, og det er på Østlandet at prisene utvikler seg sterkest. Spesielt Oslo har en meget sterk prisstigning så langt i år og skiller seg ut med et for lavt utbud av boliger til å kunne møte den sterke etterspørselen, sier administrerende direktør i Eiendom Norge, Christian Vammervold Dreyer.

Det ble solgt 8.916 bruktboliger i april, en økning på 9,4 prosent sammenlignet med april 2015.

Ved utgangen av april var det 12.523 boliger til salgs, noe som er 1 prosent færre enn for ett år siden.

– Så langt i 2016 er det solgt 8,4 % færre boliger enn på samme tid i fjor, men det er kun 2015 som overgår inneværende års omsetning, sier Dreyer.

– I løpet av april er det kommet mange boliger ut i markedet. Likevel vokser ikke lageret av boliger for salg, siden det i mange regioner er lav salgstid grunnet høy etterspørsel. Vi forventer at det frem mot sommeren vil komme stadig flere boliger ut i markedet, noe som vil dempe prisstigningen, sier Dreyer.

Det tok i gjennomsnitt 37 dager å selge en bolig i april mot 32 dager i april 2015. Av de største byene var det kortest salgstid i Oslo og Tønsberg der det i gjennomsnitt tok henholdsvis 15 og 16 dager å selge en bolig. Lengst tid tok det i Lillehammer og Stavanger med henholdsvis 71 og 75 dager.

– Salgstiden går ned i mange områder, og det tyder på at det har vært et godt marked i april. Men det er fortsatt store regionale forskjeller i salgstid, sier Dreyer.

Boligprisene i april utviklet seg sterkt over hele landet. Stavanger er det eneste området med negativ prisutvikling i april med en nedgang på 0,1 prosent. Størst oppgang blant byene hadde Oslo og Hamar med 2,0 prosent hver. Sterkest prisutvikling de siste 12 månedene har Oslo hatt med en vekst på 10,5 prosent. Deretter følger Hamar og Drammen med henholdsvis 9,5 og 8,6 prosent. Svakest utvikling siste 12 måneder hadde Stavanger og Sandnes med en nedgang på henholdsvis 7,2 og 6,0 prosent.

– De regionale forskjellene med Oslo og Stavanger som ytterpunkter som vi har observert et drøyt år, fortsetter å forsterke seg, og den sterke prisutviklingen i Oslo-området gir grunn til bekymring. Vi oppfordrer Oslo og de omliggende kommunene til å ha boligbygging øverst på dagsorden. Det er behov for fortgang i reguleringsprosessene for å få økt tilbudssiden, sier Dreyer.
Ytterligere informasjon:

Komplett statistikk kan lastes ned på www.eiendomnorge.no.

Følg oss på twitter @eiendomsmegling #boligprisstatistikken.


For kommentarer:

Christian Vammervold Dreyer, administrerende direktør, mobil 907 24 999

For praktiske spørsmål:

Erik Lundesgaard, kommunikasjonssjef, mobil 95 88 19 87

For lokale pressekontakter besøk vår hjemmeside.

 

Om Eiendom Norges boligprisstatistikk:

Statistikken er et samarbeid mellom Eiendom Norge, Eiendomsverdi og Finn.no.

Statistikken er utarbeidet etter siste måneds slutt og omfatter boliger som annonseres på Finn.no.
Det innebærer cirka 70 prosent av alle boliger som omsettes i Norge i løpet av et år.

Viderepublisering i media, kundebrev, analyser o.l. er tillatt for utdrag eller deler av Eiendom Norges boligprisstatistikk ved angivelse av Eiendom Norge, FINN og Eiendomsverdi AS som kilde.