Mandag 18. mars 2019 var Eiendom Norge og Finans Norge med statsrådene Nikolai Astrup (H) og Monica Mæland i Kommunal- og moderiseringsdepartementet på plass på Privatmeglerens kontor på Skøyen.

Anledning var å markere at Kartverket og Altinn har etablert en løsning som gjør at eiendomsmeglere og banker kan utveksle all dokumentasjon knyttet til en bolighandel elektronisk.

Snaue to måneder senere den 13 mai møtte Eiendom Norge digitaliseringsminsiter Nikolai Astrup (H) for å diskutere andre områder innenfor bolighandelen som kan digitaliseres gjennom offentlig/privat samarbeid.

På agendaen sto blant annet følgende saker: Elektronisk tinglysing og samhandling, Altinn som utvidet grensesnitt i bolighandelen, byggenæringens digitale veikart og digitalisering av lovverket.

Neste digitaliseringsprosjekt – kommunene

– Vi vil gi regjeringen ros for å ha åpnet opp muligheten for digital samhandling via AltInn mellom banker og eiendomsmeglere i bolighandelen, sa Eiendom Norge-direktør Christian Vammervold Dreyer i møtet.

– Det neste digitaliseringsprosjekt er kommunene og forretningsførere, og å digitalt likestille en privatpersons mulighet til å be kommunen om dokumenter uten kostnader med eiendomsmeglere og forretningsførere, fortsatte han.

– En slik digital løsning kan legge opp til samtykke fra en privatperson til eiendomsmegleren for å hente nødvendig informasjon for å kunne legge ut eiendommen for salg.

En stor utfordring i dag er at det er tidskrevende og av og til også praktisk umulig for eiendomsmegleren å hente ut lovpålagt kommunal informasjon om eiendommer som skal selges.

– For å få et mer effektiv transaksjonsystem trenger vi tilgang til digitale saksmapper i kommunenes plan- og bygningsetater, sa Dreyer.

Ba om «smør-brødliste»

Under møte sa digitaliseringsministeren at alle er for digitalisering, men at politikk og tiltak fra regjeringen sin side krever konkrete forslag til praktiske endringer i underliggende etater og virksomheter, samt forslag til endringer av eksisterende lovverk.

Astrup oppfordret Eiendom Norge til å sende inn et «smør-brødliste» med forslag.

– Vi vil ta statråden på ordet og vi vil før sommeren utarbeidet en slik liste, sier Dreyer.

– Alle parter i bolighandelen enten det er forbrukerne, eiendomsmeglingsbransjen, finansnæringen, staten eller kommunene er tjent med en sømløs digital eiendomshandelen. Eiendom Norge vil jobbe for at vi sammen når målet om et mest mulig effektivt transaksjonssystem, avslutter Dreyer.