Ifølge den ferske bokostnadsindeksen fra Huseierne blir det stadig dyrere å eie bolig i Norge.

Hvorfor har kostnadene økt og hvordan vil utgiftene for boligeiere utvikle seg i årene fremover, spør vi.

Og ikke minst: Hva gjør vi med det?

Gjester: Administrerende direktør Morten A. Meyer, Huseierne og fagdirektør for bolig, Olav Kasland, Forbrukerrådet.