I årsmeldingen skriver tilsynet at antall eiendomstransaksjoner i Norge har vært stabilt de siste årene med drøye 140 000 transaksjoner.

Per 1. halvår 2015 har imidlertid tilsynet registret en vekst i antall transaksjoner med 11, 5 prosent sammenlignet med 1. halvår 2014. Av disse ble 82 prosent formidlet av bankeide eiendomsmeglingsforetak, mens 18 prosent ble formidlet av ikke-bankeide foretak.

Snittprovisjonen ligger på 1,9 prosent.

Ved utgangen av 2015 var det registrert 500 foretak med bevillning og 1238 advokater med tillatelse til å drive eiendomsmegling.

Det ble i løpet av 2015 foretatt 37 stedlige tilsyn med bransjen. Prioritert kontrollområde var behandling av klientmidler.

Syv tillatelser til å drive eiendomsmegling ble tilbakekalt og to foretak mistet sin bevillning.

Les mer i Finanstilsynets årsmelding 2015 her.