Korrigert for sesongvariasjoner gikk prisene opp med 0,7 prosent fra forrige måned. Boligprisene er nå 5,2 prosent høyere enn for 12 måneder siden.

– En vekst på 3,1 prosent i januar måned er å regne som en normal utvikling. Januar er historisk den enkeltmåneden boligprisene stiger mest i løpet året. Alle regioner i Norge fikk sist måned en nominell vekst, men flere områder har en svakere vekst enn normalt. Dette indikerer at den underliggende trenden i flere av disse områdene er negativ, sier administrerende direktør i Eiendom Norge, Christian Vammervold Dreyer.

Det ble solgt 5.606 bruktboliger i januar, en nedgang på 13,3 prosent sammenlignet med januar 2015.

– Det er solgt færre boliger i januar sammenlignet med tilsvarende måned de siste årene. Hovedårsaken er at spesielt på det sentrale østlandsområdet er det få boliger til salgs. Nedgangen i antall salg skyldes primært markant færre omsetninger i Oslo og Rogaland, sier Dreyer.

Ved utgangen av januar var det 11.789 boliger til salgs, noe som er 2,2 prosent færre enn for ett år siden.

Det tok i gjennomsnitt 47 dager å selge en bolig i januar mot 46 dager i januar 2015. Lavest salgstid var det i Oslo og Drammen der det i gjennomsnitt tok henholdsvis 19 og 22 dager å selge en bolig. Av de større byene, tok det lengst tid i Stavanger og Alta med henholdsvis 90 og 101 dager.

– Salgstiden i landet under ett er normal for årstiden, men de regionale variasjonene er store. Den raske salgstiden i Oslo og Drammen viser at det er stor etterspørsel i boligmarkedet i disse områdene. I Stavanger tar det nå i snitt 3 måneder å selge en bolig, og for enkelte i denne regionen tar det også betydelig lenger tid, sier Dreyer.

Alle byer opplevde boligprisoppgang i januar. Størst oppgang var det i Larvik der boligprisene steg med 3,8 prosent, tett fulgt av Fredrikstad og Porsgrunn som begge hadde en vekst på 3,7 prosent. Svakest oppgang hadde Stavanger og Sandnes med henholdsvis 2,0 og 2,1 prosent.

Sterkest prisutvikling de siste 12 månedene hadde Oslo og Hamar med en vekst på henholdsvis 9,0 prosent og 8,1 prosent. Svakest utvikling siste 12 måneder hadde Stavanger og Sandnes med en nedgang på henholdsvis 6,0 prosent og 4,7 prosent.

– Vi ser at 12 måneders veksten i de fleste store byregionene er avtagende, noe som tyder på at prisutviklingen i månedene fremover ikke vil bli like sterk som det vi opplevde i første kvartal i 2015. De regionale forskjellene fortsetter å forsterke seg, og særlig Oslo og Akershus skiller seg ut med en rekordlav tilbudsside. Dette vil trolig innebære fortsatt sterk vekst i hovedstadregionen i månedene som kommer. I de øvrige store byene med unntak av Stavanger er tilbudssiden mer normal, avslutter Dreyer.

Ytterligere informasjon:

Komplett statistikk kan lastes ned på www.eiendomnorge.no. Følg oss på twitter @eiendomsmegling #boligprisstatistikken.

For kommentarer:

Christian Vammervold Dreyer, administrerende direktør, mobil 907 24 999

Leif J. Laugen, styreleder, mobil 992 40 690

For praktiske spørsmål:

Erik Lundesgaard, kommunikasjonssjef, mobil 95 88 19 87

For lokale pressekontakter besøk vår hjemmeside.

Om Eiendom Norges boligprisstatistikk:

Statistikken er et samarbeid mellom Eiendom Norge, Eiendomsverdi og Finn.no.

Statistikken er utarbeidet etter siste måneds slutt og omfatter boliger som annonseres på Finn.no. Det innebærer cirka 70 prosent av alle boliger som omsettes i Norge i løpet av et år.

Viderepublisering i media, kundebrev, analyser o.l. er tillatt for utdrag eller deler av Eiendom Norges boligprisstatistikk ved angivelse av Eiendom Norge, FINN og Eiendomsverdi AS som kilde.