Korrigert for sesongvariasjoner steg prisene med 0,6 prosent. Boligprisene er nå 0,5 prosent høyere enn i april 2013.

– Boligprisoppgangen forsterket seg ytterligere i april. I nominelle tall er boligprisene nå på det høyeste i statistikkens historie. Boligprisveksten er større enn den veksten vi normalt ser i april. Boligmarkedet har så langt i år utviklet seg sterkere enn vi forventet, sier administrerende direktør i Eiendom Norge, Christian Vammervold Dreyer.

Antall solgte bruktboliger har sunket sammenlignet med tilsvarende måned i fjor. I april 2014 ble det solgt 7.022 boliger mot 8.260 i april 2013. Siden påsken faller ulikt hvert år er det viktig å se mars og april i sammenheng. Samlet for mars og april ble det solgt 1,6 prosent færre boliger i 2014 enn i 2013.

Ved utgangen av april var det 14.741 aktive boligannonser på Finn.no, en oppgang på 26 prosent fra april 2013.

– Det har hittil i år vært stor aktivitet i markedet med kun 1,3 prosent færre solgte boliger enn i rekordåret 2013. Likevel preges markedet av et høyt antall aktive boligannonser, noe som trolig vil bidra til at prisutviklingen vil flate ut de neste månedene, sier Dreyer.

Det tok i gjennomsnitt 38 dager å selge en bolig i april 2014, en nedgang på to dager fra mars måned. I april 2013 tok det i gjennomsnitt 29 dager å selge en bolig i Norge.

– Det er store regionale forskjeller i omløpstiden. Den raskeste og tregeste omløpstiden finner vi i henholdsvis Bodø og Aust-Agder, der det i gjennomsnitt tar 14 og 114 dager å selge en bolig, sier Dreyer.

Boligprisene har steget over hele landet i april. Boligprisene i Tromsø har i april steget med 2 prosent, og har med det den sterkeste veksten blant de største byene. Stavanger har den svakeste veksten med 0,7 prosent.

– Den regionale prisutviklingen følger de utviklingstrekkene vi har sett det siste året, der Tromsø skiller seg ut. Det er nå høy aktivitet i boligmarkedet i store deler av landet, selv om markedet fremdeles oppleves selektivt mange steder, avslutter Dreyer.

Ytterligere informasjon:
Komplett statistikk kan lastes ned på www.eiendomnorge.no.
Følg oss på twitter @eiendomsmegling #boligprisstatistikken.

For kommentarer:
Christian Vammervold Dreyer               Leif Laugen
Administrerende direktør                       Styreleder
Mobil 907 24 999                                      Mobil 99 24 06 90

For spørsmål av praktisk art:
Erik Lundesgaard                                 Hanne K. Railo
Kommunikasjonssjef                           Administrasjonsansvarlig
Mobil 958 81 987                                  Mobil 901 04 163

Om Eiendomsmeglerbransjen boligprisstatistikk:
Statistikken er et samarbeid mellom Eiendom Norge, Eiendomsverdi og Finn.no.

Statistikken er utarbeidet etter siste måneds slutt og omfatter boliger som annonseres på Finn.no. Det innebærer cirka 70 prosent av alle boliger som omsettes i Norge i løpet av et år.

Ved publisering av data, figurer o.l. fra statistikken skal Eiendom Norge, Eiendomsverdi og Finn.no oppgis som kilde.