Normalt stiger boligprisene i april på landsbasis med 0,7 prosent. Boligprisene i Trondheim har i samme periode utviklet seg vesentlig sterkere enn en normal aprilmåned og marginalt svakere enn landet forøvrig.

Prisene i Trondheim har de siste 12 månedene steget med 0,5 prosent. Regionen har en lik prisutvikling som landet under ett.

Det ble i april måned solgt 380 boliger i Trondheim, en nedgang sammenlignet med i 2013. Nedgangen var som forventet siden påsken i år var i april. Antall solgte boliger hittil i år er på 1.538 boliger, en nedgang fra i fjor på 3,5 prosent.

Gjennomsnittlig formidlingstid i april er 23 dager mot 38 dager i gjennomsnitt i Norge. Det er høy omløpshastighet i boligmarkedet i Trondheim.

Gjennomsnittsboligen i Trondheim koster i mars 2014 kroner 2 650 000,-.

Ytterligere informasjon:
Komplett statistikk kan lastes ned på www.eiendomnorge.no
Følg Eiendom Norge på twitter @eiendomsmegling #boligprisstatistikken.

For kommentarer Trondheim region:
Frode Helmersen
Eiendomsmegler, Heimdal Eiendomsmegling AS
Mobil 9238 8949

Ola Mogseth
Markedsområdeleder, DNB Eiendom
Mobil 91143355

Per Ø. Nylander
Adm. dir. Meglerhuset Nylander
Mobil  91 66 15 50

For kommentarer nasjonalt:
Christian Vammervold Dreyer                                  Leif. J. Laugen
Administrerende direktør, Eiendom Norge           Styreleder, Eiendom Norge
Mobil 907 24 999                                                         Mobil 99 24 06 90

For spørsmål av praktisk art:
Erik Lundesgaard                               Hanne K. Railo
Kommunikasjonssjef                         Administrasjonsansvarlig
Mobil 958 81 987                                Mobil 901 04 163

Om Eiendomsmeglerbransjen boligprisstatistikk:
Statistikken er et samarbeid mellom Eiendom Norge, Eiendomsverdi og Finn.no.

Statistikken er utarbeidet etter siste måneds slutt og omfatter boliger som annonseres på Finn.no. Det innebærer cirka 70% av alle boliger som omsettes i Norge i løpet av et år.

Ved publisering av data, figurer o.l. fra statistikken skal Eiendom Norge, Eiendomsverdi og Finn.no oppgis som kilde.