Normalt stiger boligprisene i april på landsbasis med 0,7 prosent. Boligprisene i Bergen har i samme periode utviklet seg vesentlig sterkere enn en normal aprilmåned og noe bedre enn landet forøvrig.

Prisene i Bergen har de siste 12 månedene steget med 2,7 prosent. Regionen har en sterkere prisutvikling enn for hele landet, der boligprisene har gått opp med 0,5 prosent i samme periode.

Det ble i april måned solgt 506 boliger, en nedgang sammenlignet med i 2013. Nedgangen var som forventet siden påsken i år var i april. Antall solgte boliger hittil i år er på 1.761 boliger, en nedgang fra i fjor på 3,4 prosent.

Gjennomsnittlig formidlingstid i februar er 16 dager mot 38 dager i gjennomsnitt i Norge under ett. Bergen er en av regionene i Norge som har raskest omløpshastighet.

Gjennomsnittsboligen i Bergen koster i mars 2014 kroner 2 558 457,-.

Ytterligere informasjon:
Komplett statistikk kan lastes ned på www.eiendomnorge.no
Følg Eiendom Norge på twitter @eiendomsmegling #boligprisstatistikken.

For kommentarer region Bergen:
Martin Raknes                                                 Dag Jonny Johannessen
Regiondirektør, Eiendomsmegler Vest       Regionssjef, DNB Eiendom
Mobil 95895394                                              Mobil 97051555

Vibeke Stavenes
Administrerende direktør, Proaktiv og Proa Eiendomsmegling
Mobil 93002326

Kurt F. Buck                                                     Arild Berentzen
Regionsjef, Eiendomsmegler1                      Daglig leder, Aktiv Eiendomsmegling
Mobil 948 07474.                                            Mobil 98 22 06 10

Fredrik Søreide
Daglig leder, Krogsveen Bergen
Mobil: 901 16 431

For kommentarer nasjonalt:
Christian Vammervold Dreyer                           Leif J. Laugen
Administrerende direktør, Eiendom Norge    Styreleder, Eiendom Norge
Mobil 907 24 999                                                 Mobil 99 24 06 90

For spørsmål av praktisk art:
Erik Lundesgaard                                        Hanne K. Railo
Kommunikasjonssjef                                  Administrasjonsansvarlig
Mobil 958 81 987                                         Mobil 901 04 163

Om Eiendomsmeglerbransjen boligprisstatistikk:
Statistikken er et samarbeid mellom Eiendom Norge, Eiendomsverdi og Finn.no.

Statistikken er utarbeidet etter siste måneds slutt og omfatter boliger som annonseres på Finn.no. Det innebærer cirka 70% av alle boliger som omsettes i Norge i løpet av et år.

Ved publisering av data, figurer o.l. fra statistikken skal Eiendom Norge, Eiendomsverdi og Finn.no oppgis som kilde.