Torsdag morgen gikk 1200 ansatte i finansbransjen ut i streik. Det er LO Finans som tar ut alle sine medlemmer etter at partene ikke ble enige under meklingen i går.

Finans Norge og Finansforbundet ble enige på overtid. Det hindret at over 21 000 bankansatte gikk ut i streik.

Finans Norge sier til i en pressemelding at de anbefaler alle å følge med på nettsiden til bankene for å holde seg oppdatert.

Lettet

– Vi er lettet for at Finansforbundet og Finans Norge kom til enighet. En storstreik ville hatt mye å si for både forbrukerne og de profesjonelle aktørene i bolighandelen, sier Eiendom Norge-direktør, Christian V. Dreyer.

Dreyer presiserer at streiken fortsatt kan ha betydning for bolighandelen.

– Selv om det kun ble de 1200 fra LO Finans, så kan det være nettopp dem megleren prøver å få tak i i forbindelse med en budrunde eller ett oppgjør. Mange av de som er tatt ut er sentrert i Sparebanken 1 i Oslo- og Akershusområdet, sier Dreyer.

Dette gjør du

Eiendom Norge har forhørt seg med Finanstilsynet og kommet med tre tidspunkt der streiken kan påvirke bolighandelen:

  • Finansieringsbekreftelse i budrunden.
    Dersom personen som kan svare på finansiering er tatt ut i streik vil ikke megler kunne få bekreftet eller avkreftet finansiering på inngitt bud. I en slik situasjon må megler informere selger om at finansiering ikke vil kunne sjekkes, og selger må vurdere hvorvidt bud skal aksepteres eller ikke med det som bakteppe. Rådgivning og informasjon må dokumenteres.
  • Overføring av kjøpesum til meglers klientkonto
    Dersom utbetalingspersonalet er tatt ut i streik vil ikke kjøpesummen kunne bli overført. Eiendomsmegler må fraråde selger å gjennomføre overtagelse. Dette er «force majeure» (en ekstraordinær hendelse utenfor partenes kontroll), og hver av partene må bære sine kostnader og ingen av partene har skyld.
  • Overtagelse kan skje eller har skjedd (kjøpers penger er kommet) men oppgjør får ikke bekreftet saldo på innfrielse av selgers lån.
    Selger vil ikke ha anledning til å nekte overtagelse. Skal hoveddelen av oppgjøret gå til nedbetaling av lån må megler bare vente til saldo mottas. Det er selger som bærer kostnadene med dette. Dersom det er mye egenkapital som skal utbetales til selger, så må megler gjøre en vurdering og holde tilbake tilstrekkelig for å få innfridd lån, men utbetale det overskytende til selger. Dersom megler avventer utbetaling av hele kjøpesummen hvor det klart at delutbetaling til selger ville kunne la seg gjennomføre,  vil dette antagelig ikke bli dekket under «force majeure».