Det har de siste ukene blitt diskutert om hva som er en naturlig arbeidsfordeling mellom eiendomsmegler og takstmann i bolighandelen. Norges Takseringsforbund har gått hardt ut mot meglerbransjen, men det er langt fra alle i takseringsbransjen som er enig med direktøren i NTF. Det meldes nå om full splid i takseringsbransjen.

Det at eiendomsmegler setter markedsverdi og takstmann setter teknisk verdi er normalordningen i store deler av landet, som for eksempel i Trondheim.

Eiendomsmegler 1 Midt-Norge representerer cirka 40 prosent av markedet i de tre fylkene i Midt-Norge.

Best mulig måte

– Meglerne ivaretar markedsvurdering og salgsarbeid samt alle viktige juridiske fallgruver i salgsprosessen, mens takstmenn gjør en solid jobb med å utarbeide tilstandsvurderinger. Med denne arbeidsfordelingen blir både selger og kjøper i ivaretatt på best mulig måte, sier han.

Voll understreker at den endelige prisvurderingen settes etter at all relevant informasjon har kommet til megleren.

Komplisert i Bergen

– På befaringer gir vi prisantydninger for det aktuelle området og vi har også oversikt over hva andre boliger har blitt solgt for. Men først når den tekniske tilstandsrapporten foreligger kan vi sette en pris på en bolig som skal legges ut for salg. Megler tar alltid forbehold om den tekniske tilstandsrapporten, forklarer Voll. Han synes det til nå har vært unødvendig komplisert i områder som Bergen med verditakst, lånetakst og meglertakst. Takst er og blir et individuelt skjønn, påpeker han.

– Og markedet bestemmer alltid.

Teknisk verdi

Det viktigste med en tilstandsrapport er at kjøper får riktige forventninger til boligen.

– Når bankene vektlegger våre prisvurderinger i så stor grad understreker dette at meglertaksten er den man baserer seg på. Takstmennene setter teknisk verdi, og det er helt greit å ha med i en tilstandsrapport. I tillegg har bankene tilgang til e-takstverktøy som blir mer og mer benyttet der, sier Voll.