– I dommen viser lagmannsretten til dommen fra Nedre Telemark tingrett som viste til at forekomsten av skjeggkre hadde ført til et verdiminus på cirka 15 prosent. Takstmannen som forklarte seg i tingretten, forklarte seg også under ankeforhandlingene i lagmannsretten hvor han nå mente at økt kunnskap og nye saneringsmetoder gjorde at han anslo verdiforringelsen til åtte-til prosent, skriver Dagens Næringsliv.

I dommen står det:

– Lagmannsrettens flertall er for sin del etter en konkret og samlet vurdering av opplysningene i denne saken kommet til at det ikke er tilstrekkelig godtgjort noen verdireduksjon på eiendommen som kan gi grunnlag for prisavslag etter avhendingsloven § 4–12 første ledd, og at man følgelig må basere seg på presumsjonsreglen i § 4–12 annet ledd.

Retten dømte selger til å betale 113.125 kroner i prisavslag til kjøper. Dette tilsvarer 3,48 prosent av kjøpsummen som er en stor nedgang fra hva erstatningssummene har pleid å være på i liknende saker. Rettspraksis tidligere har vært på rundt ti prosent.

– Lagmannsrettens dom viser at vi nå er på riktig vei, sier fagsjef i Eiendom Norge Hanne Nordskog-Inger som støtter dommen fra Agder.