Kl. 16.00 den 4. mai presenterte stortingsrepresentater fra Høyre, Frp, Venstre, Krf, Arbeiderpartiet og Senterpartiet med sete i Finanskomiten at de nå er enig i et forlik i skattereformen som regjeringen la frem med en egen stortingsmelding med statsbudsjettet i oktober 2015.

Forliket omfatter 17 punkter, deriblant et eget punkt om likningsverdisettelse av fritidseiendom:

«Regjeringen bes gjennomgå og forbedre systemet for verdivurdering av fritidseiendom.»

– Vi er glade for at Stortingets flertall har lyttet til våre innspill til skattereformen og behovet for et nytt og bedre system for fastsettelse av likningsverdi for fritidsboliger, sier Eiendom Norges administrerende direktør Christian Vammervold Dreyer.

– Dette er et steg på veien til et bedre system for likningsfastsettelse av fritidsbolig. Imidlertid mener vi at det også er behov for å forbedre likningsverdimodellen for primær- og sekundærbolig.

— Sjablongsystemet for likningsfastsettelse av bolig som ble innført i 2010 er basert på våre data fra Eiendom Norges boligprisstatististikk. Vi kjenner derfor mulighetene for estimere boligpriser som disse dataene gir, og det er mulig å lage et mer presist system også for bolig. Dette ble også forslått av Scheel-utvalget, men Finansdepartementet og finansminister Siv Jensen har dessverre valgt å legge dette i skuffen.

– Når vi nå vet hvordan skattereformen blir, er det grunn til å stille spørsmål ved om dette faktisk kvalifiserer til å være en reform.  De 17 punktene i avtalen er snarere å regne som justeringer av dagens skattesystem. Det er ingen radikale omlegginger, slik som eksempelvis skattereformen av 1992, sier Dreyer.

– Dessverre blir også flere at de gode forslagene fra Scheel-utvalget lagt i skuffen for nå. Vi så svært positivt på at Scheel-utvalget blant annet foreslo å fjerne dokumentavgiften ved omsetning av fast eiendom.

– Det er også synd at stortingets flertall heller ikke har tatt med i avtalen noe om harmonisere reglene for saldoavskrivninger som i dag favoriserer investeringer i næringseiendom fremfor bolig for utleie. Når det gjelder sistnevnte så fremmer representanter fra Arbeiderpartiet i disse dager et dokument 8-forslag om dette, så vi vil jobbe videre for å kommer noen endringer også her snart, avslutter Dreyer.

Se Eiendom Norges høringssvar for Stortingets Finanskomité her. (Christian Vammervold Dreyers innlegg begynner på 21:00)