Barne- og Likestillingsminister Solveig Horne (FrP) inviterte flere sentrale organisasjoner til å diskutere forbrukerpolitikk.

Alle de viktigste bransjene innenfor forbrukerpolitikk var invitert, og et eget bord var satt av til de viktigste aktørene innenfor boligmarkedet.

Eiendom Norge, Huseiernes Landsforbund og Forbrukerombudet var blant deltakerne rundt bordet som skulle diskutere forbrukerutfordringer i boligmarkedet.

– Som forbrukerminister er jeg opptatt av å ivareta forbrukernes interesser og rettigheter. Vi trenger å utvikle en ny politikk for å møte de utfordringene forbrukeren står overfor i dag, og finne løsninger som bidrar til et fortsatt sterkt forbrukervern i Norge også i fremtiden. Derfor starter regjeringen arbeidet med en stortingsmelding om forbrukerpolitikk, sier statsråd Solveig Horne (FrP) i en pressemelding.

Fra Eiendom Norge deltok direktør Christian Vammervold Dreyer og fagsjef Hanne Nordskog-Inger.

– Bedre rapporter

Departementet hadde forberedt noen spørsmål som de ville at deltakerne skulle drøfte. Blant dem å finne hva som er de viktigste forbrukerutfordringene i boligmarkedet.

– Boligtransaksjonene har blitt vesentlig tryggere de siste årene, sier administrerende direktør i Eiendom Norge, Christian Vammervold Dreyer og utdyper:

–  Vi har fått bedre meglere, bedre og grundigere tilstandsrapporter, og et bedre lovverk med en rettspraksis som er letter for flere å forholde seg til.

– Fortsatt utfordringer

Det vil ikke si at det ikke finnes utfordringer. Dreyer trekker frem forbrukerens eget ansvar i bolighandelen.

– Mange boligkjøpere har av naturlige årsaker ikke forståelsen av hvor stort ansvar man har når man kjøper egen bolig. Vi må bli bedre på å styre forventningene på hvor stort ansvaret til kjøperen er, og vi må gjøre innenfor dagens lovverk, presiserer Dreyer.

Han trekker også frem tiden i bolighandelen, som et problem, men understreker at det mest sannsynlig er en kortsiktig problemstilling:

– Vi har akkurat opplevd et ekstrem-marked, hvor tilbudet var lavt og etterspørselen høy. Da kan den nåværende tidsbegrensingen tvinge kjøperen til å være rask på avtrekkeren. I et balansert marked vil ikke dette være et like betent problem, sier Dreyer.

– Nyttig initiativ

Det ble også drøftet om utsatte grupper i boligmarkedet. Der ble det blant annet snakket om førstegangskjøperne og hvordan man kan gjøre det enklere for dem.

Dette var også tema da Eiendom Norge og Huseiernes Landsforbund arrangerte boligdebatt under Arendalsuka.

– Det er gledelig at departementet tar et slikt initiativ. Dette er er problemstillinger vi allikevel bruker mye av tiden på, så det er et bra forum for oss, sier Dreyer.

– Forhåpentligvis kan departementet også bruke det som kommer ut av møtet til noe produktivt, avslutter Dreyer.