19. mai lanserte eiendomsmeglingsforetaket Sem & Johnsen, som første større etablerte aktør i markedet, nettstedet propr.no, hvor boligselger kan selge boligen sin selv med bistand fra meglerforetaket. Bistanden skal ikke være eiendomsmeglerfaglig, da dette vil være i strid med lovverket.

Til e24.no sier daglig leder, Christoffer Aksjer, i Sem & Johnsen:

– Vi driver med eiendomsmegling. Det lever vi godt av. Men distribusjon er på fremmarsj. I stedet for å vise motstand, velger vi å omfavne det. Verden er ikke til for eiendomsmeglere, men forbrukerne. De skal få dette valget, sier Askjer.

– Vi tror at de aller fleste forbrukerne også i fremtiden ønsker tryggheten med å benytte eiendomsmegler i salgsprosessen, selv om digitaliseringen medfører at det kommer tjenester som gjør det enklere å selge boligen selv, sier Eiendom Norges administrerende direktør Christian Vammervold Dreyer.

– I mange år har det vært aktører som tilbyr slike tjenester i Norge uten at de har lykkes i særlig grad. For de aller fleste er boligen det viktigste de eier, og da søker man trygghet når den skal selges.

Mange etablerte næringer har de siste årene opplevd stor konkurranse fra nye digitale tjenester som utfordrer de tradisjonelle forretningsmodellene. De to mest kjente aktørene er Uber og AIRbnb, som har tatt større markedsandeler fra taxi- og hotellnæringen. Sem & Johnsen er den første større aktøren i eiendomsmeglingsbransjen i Norge som tilbyr en slik tjeneste.

– Når bransjens forretningsmodell blir utfordret blir det enda viktigere at eiendomsmeglerne synliggjør for boligselgerne sin solide kompetanse og erfaring. Den digitale konkurransen vil skjerpe meglerbransjen ytterligere, og for forbrukerne er dette utelukkende positivt, avslutter Dreyer.