19. september 2017 presenterte Schibsted Media Group i en børsmelding en omfattende omorganisering av konsernet.

I børsmeldingen kan man lese:

Schibsted presenterer et nytt organisasjonsoppsett med to operasjonelle divisjoner, kalt «Marketplaces» og «Media». Ambisjonen er å gjøre Schibsted i stand til å ytterligere øke utviklingshastigheten og i økende grad utnytte vår lokale kompetanse og sterke merkevarer på mer enn 20 markeder. Samtidig vil det være mulig å fortsette å fange fordelene av vår globale skala.

Schibsteds overordnede strategi forblir uendret; å være en global leder innen online-rubrikkannonser, å utvikle mediehus i verdensklasse og utvikle nye veksttjenester.

Innenfor markedsplasser vil Schibsted fortsette å fokusere på ytterligere styrking av våre sterke merkevarer og trafikkposisjoner i dagens markeder, samt å utnytte disse sterke posisjonene ved å videreutvikle inntektsføringen. En styrket produktportefølje innenfor vertikaler skal gi mer verdi til kundene, og danner dermed grunnlaget for langsiktig vekst med progresjonen.

Medieavdelingens kjernemisjon er å levere kvalitetsjournalistikk støttet av fortsatt digitalisering og økt inntektsandel fra digitale produkter. Samtidig vil ytterligere strømlinjeforming av operasjonene og forbedret effektivitet forbli en hjørnestein i den langsiktige strategien.»

En enklere organisasjon

– Vi må dra full nytte av vår lokale kompetanse og sterke merkevarer på alle våre markeder. Samtidig vil vi fortsette å fange fordelene av vår globale skala. En enklere organisasjon vil kunne bevege seg raskere i markedet. er overbevist om at den justerte organisasjonsoppsettet vil gjøre det mulig for oss å konkurrere på den mest effektive måten fremover, og også gjøre en enda bedre jobb for våre brukere og kunder, sier konsernsjef Rolv Erik Ryssdal i børsmeldingen.

Schibsted Product & Technology vil fortsatt være en drivkraft i de nye divisjonene «Marketplaces» og «Media». De fleste medarbeiderne i den nåværende Schibsted Product & Technology-enheten vil bli flyttet inn i forretningslinjene divisjonene Media and Marketplaces, men det vil også være noen globale produkt- og teknologifunksjoner på konsernnivå som betjener begge divisjoner. Begge divisjonene vil derfor dra nytte av sterke produkt- og teknologiske evner og være bedre rustet til å bevege seg raskt i konkurransedyktige markeder.

Endringer i ledelsen

Som følge av den nye organisasjonsmodellen vil det bli gjort noen endringer i Schibsteds øverste ledelse.

Den elektroniske rubrikkoperasjonen i Norge og Sverige, inkludert FINN.no og Blocket.se, vil bli med på Marketplaces-avdelingen sammen med alle andre online-klassifiserte selskaper i Schibsted-porteføljen. Divisjonen vil ha en omsetning på rundt 6,8 milliarder kroner (2016 tall) og litt over 3000 ansatte. Markedsplassen blir ledet av Sondre Gravir, for tiden EVP Etablert Europa i Schibsted. Han har vært en del av Schibsteds konsernledelse de siste to årene, og har tidligere hatt stilling som konsernsjef i Finn.no.

Direktør for strategi og forretningsutvikling i Finn.no sier følgende om organiseringen:

– Vi ser på endringene som positive for FINN. Schibsted-strategien innebærer ytterligere fokus på det profesjonelle markedet, og det er helt i tråd med de ambisjoner vi har. Vi mener dette gir enda bedre forutsetninger for et fortsatt godt samarbeid med aktørene innenfor eiendomsmeglerbransjen og Eiendom Norge.