I august reviderte Advokatforeningens Eiendomsmeglingsgruppe, Eiendom Norge, Norske Boligbyggelags Landsforbund og Norges Eiendomsmeglerforbund (NEF) i samarbeid med Forbrukerrådet og Forbrukerombudet bransjenormen for eiendomsmeglingsbransjen.

Bakgrunnen var blant annet at førstelektor Paul Henning Fjeldheim ved BI hadde gått gjennom normen med kritiske øyne, samt at partene over lengre tid hadde sett behovet for en generell gjennomgang.

Resultatet var avdekning av en rekke feil i normen. Disse omfattet alt fra språklige feil til upresisheter og inkonsekvenser jfr. ordlyden i Lov om eiendomsmegling.

– Revideringen gjør bransjenormen mer presis, og det er postivt at de akademiske miljøene ser på regler og normer for eiendomsmeglingsbransjen med et kritiske blikk, sier Hanne Nordskog-Inger.

Les den reviderte bransjennormen her.