Eiendom Norge presenterer i dag boligprisstatistikk for første kvartal 2022 i syv regionsrapporter, henholdsvis Viken m/Oslo, Innlandet, Vestfold og Telemark, Agder og Rogaland, Vestlandet, Midt-Norge og Nord-Norge.

Regionsrapportene har oversikt over boligprisutviklingen i bydeler i de store byene og mange norske kommuner.

- Sterkest utvikling i Norge i første kvartal hadde Oslo-bydelene Vestre Aker (+7,5 prosent), Bjerke (+7,2 prosent), Søndre Nordstrand (+7,2 prosent) og St. Hanshaugen (+7,1 prosent). I andre deler av landet er det også flere områder med sterk vekst, som Stange (+6,8 prosent), Vefsn (+6,5 prosent), Porsgrunn (+5,7 prosent) og Kinn (+ 6,5 prosent). Svakest utvikling hadde Kristiansund med en oppgang på 2,8 prosent, sier Lauridsen.

- Bydelene Frogner, St. Hanshaugen og Sagene i Oslo har nå kvadratmeterpriser på over 100.000 kroner. For første gang passerer gjennomsnittpriser i et målt område kr 110.000 pr kvadratmeter. I bydel Frogner er gjennomsnittlig kvadratmeterpris nå på 110.499 kroner, sier han.

- Sterkest utvikling de siste fire kvartalene hadde Rana med en oppgang på 15,8 prosent, Nesodden med en oppgang på 14,7 prosent og Bodø med en oppgang på 13,4 prosent. Svakest utvikling hadde Elverum med en oppgang på 2,6 prosent, sier han.

- Boligprisene stiger normalt i første kvartal og det var tilfelle også i år. Det legges samtidig ut færre boliger i de aller fleste områdene i Norge. Dette skyldes blant annet den nye avhendingsloven som har gjort at det tar lenger tid å få boligen ut på markedet. Vi oppfordr Dette er derfor boligselgere til å forberede boligsalget i god tid for å kontrollere både informasjon og tilstanden på boligen, avslutter Lauridsen.

Om Eiendom Norges boligprisstatistikk:

Statistikken er et samarbeid mellom Eiendom Norge, Eiendomsverdi og Finn.no.

Regionsrapportene bygger på samme datagrunnlag som den månedlige boligprisstatistikken, men utviklingen beregnes kvartalsvis. Dette gjør at tallene i regionsrapportene kan avvike noe fra de månedlige statistikkene.

Viderepublisering i media, kundebrev, analyser o.l. er tillatt for utdrag eller deler av Eiendom Norges prisstatistikk ved angivelse av Eiendom Norge, FINN og Eiendomsverdi AS som kilde.