Boligprisene er nå 2,6 prosent høyere enn for ett år siden.

– Den moderate prisutviklingen i boligmarkedet fortsatte i desember, og i 2019 steg prisene nasjonalt med 2,6 prosent. Med det normale fallet i boligprisene gjennom høsten er nå den nasjonale indeksen på et lavere nivå enn i januar 2019.

– Med inngangen til 2020 har vi nå lagt bak oss to og et halvt år med moderat prisutvikling i det norske boligmarkedet siden toppen i mars 2017. Dette er en utvikling vi forventer vil fortsette i 2020.

–  En moderat utvikling i boligprisene er godt nytt for norsk økonomi og den finansielle stabiliteten, sier administrerende direktør i Eiendom Norge, Henning Lauridsen.

Rekordstor aktivitet

I desember ble det solgt 3.101 boliger i Norge, noe som er 4,7 prosent flere enn i tilsvarende måned i 2018. I 2019 er det solgt 2,8 prosent flere boliger enn i 2018.

I desember ble det lagt ut 3.211 boliger til salgs i Norge, noe som er 2,7 prosent flere enn i samme måned i 2018. I 2019 er det lagt ut 2,6 prosent flere boliger for salg enn  i 2018.

– Rekordene fra 2018 i antall omsetninger og antall nye boliger på markedet, er slått med god margin i 2019, og i desember er det solgt et markant høyere antall boliger enn i desember 2018. Veksten i antall nye boliger på markedet på sin side har avtatt noe gjennom høsten, og det blir spennende å følge hvor mange nye boliger som vil komme på markedet i januar, sier Lauridsen.

Det tok i gjennomsnitt 71 dager å selge en bolig i desember 2019. Det er en økning fra 53 dager i november. Raskest salgstid hadde Oslo med 33 dager og tregest salgstid hadde Stavanger/m omegn med 95 dager.

– Omsetningstiden er stabil, og i snitt har omsetningstiden gjennom hele året ligget høyere enn tidligere år. Dette er naturlig gitt det store utbudet i boligmarkedet, sier Lauridsen.

Regional prisutvikling

Sterkest sesongkorrigert prisutvikling i desember hadde Oslo med en oppgang på 0,7 prosent. Svakest sesongkorrigert prisutvikling hadde Asker og Bærum med en nedgang på 0,6 prosent.

Sterkest utvikling i 2019 hadde Oslo med en oppgang på 5,5 prosent, mens Stavanger m/omegn hadde den svakeste utviklingen i 2019 med en nedgang på 2,7 prosent.

– Markedet har de siste to årene vært kjennetegnet av en moderat prisutvikling, stor aktivitet og mindre regionale forskjeller, og vi venter at denne utviklingen vil vedvare inn i 2020. Oslo har i 2019 hatt en noe sterkere boligprisvekst enn vi ventet ved inngangen til året, mens Stavanger har hatt en 

svakere utvikling enn vi forventet. Indeksen for Stavanger er nå på omtrent samme nivå som i januar 2011, sier Lauridsen.

– Ved inngangen til 2020 er det mindre usikkerhet knyttet til driverne i boligmarkedet enn ved inngangen til 2019. Boliglånsforskriften er avklart for 2020, boligbyggingen er på et høyt nasjonalt nivå, befolkningsutviklingen er moderat og Norges Banks rentebane er flat etter fire hevninger av styringsrenten. Av disse driverne er det størst usikkerhet om renteøkningene vi har fått det siste året fullt ut er priset inn i markedet, avslutter administrerende direktør i Eiendom Norge, Henning Lauridsen.

Om Eiendom Norges boligprisstatistikk:

Statistikken er et samarbeid mellom Eiendom Norge, Eiendomsverdi og Finn.no.

Statistikken er utarbeidet etter siste måneds slutt og omfatter boliger som annonseres på Finn.no. Det innebærer cirka 70 prosent av alle boliger som omsettes i Norge i løpet av et år.

Viderepublisering i media, kundebrev, analyser o.l. er tillatt for utdrag eller deler av Eiendom Norges boligprisstatistikk ved angivelse av Eiendom Norge, FINN og Eiendomsverdi AS som kilde.