Reklamasjonsnemnda for Eiendomsmeglingstjenester (RfE)  behandler klager fra forbrukere mot foretak eller advokater som driver eiendomsmegling.

Nemda ble opprettet etter avtale mellom Norges Eiendomsmeglerforbund, Den norske Advokatforening, Eiendom Norge og Forbrukerrådet.

Nemdas nåværende leder av sekretariatet går av med pensjon, og det søkes nå etter en etterfølger fra 1. juni 2018.

Sekretariatet er ansvarlig for saksforberedelsen, herunder å veilede partene i klageprosessen, og sørge for at saken blir så godt opplyst som mulig. Sekretariatslederen skal sørge for at driften av sekretariatet fungerer godt, og støtte nemndas arbeid på en hensiktsmessig måte.

 

Les hele stillingsultlysningen og søk på stillingen her.