Finansdepartementet skriver i pressemeldingen at det reviderte budsjettet er «et budsjett for vekst, trygghet og omstilling». Regjeringen øker oljepengebruken med 5,1 milliarder kroner.

– Regjeringen har staket ut en bedre kurs for norsk økonomi som løser viktige oppgaver i dag og ruster Norge for fremtiden. Vi har gjennomført tiltak som letter omstillingene i økonomien og bidrar til vekst og nye arbeidsplasser. I revidert budsjett holder vi fast ved denne kursen, sier finansminister Siv Jensen.

I det reviderte budsjettet ligger man an til å bruke 2,6 prosent av verdien i oljefondet ved inngangen til 2015. Bruken ligger godt under handlingsregelen på 4 %.
Regjeringen anslår at oljefondet ved inngangen til 2015 vil være på rundt 5 545 milliarder kroner. Regjeringen skriver forslaget til statsbudsjett for 2015 å bruke 163,7 milliarder kroner av oljeinntektene i 2015.

– Årets budsjett fremstår likevel om lag like ekspansivt som ifjor høst, selv om underskuddet er økt. Det skyldes at regnskapet viser et høyere underskudd også i 2014, sier Jensen.

Boligpolitiske tiltak

På pressekonferansen påpekte finansministeren en bekymring for høy vekst i boligpriser og husholdningenes gjeld, som da kan true den finansielle stabiliteten. Regjeringen varsler at den i juni vil legge frem en handlingsplan for boligmarkedet.

Det har vært en forventning om et offentlig gjeldsregister med bakgrunn i at husholdningene tar stadig opp mer forbruksgjeld. Regjeringen sier i budsjettet at opprettelsen av et gjeldsregister kan være aktuelt, men at dette i så fall må gjøres privat uten kostnader for det offentlige.

Det er få, om noen, justeringer i revidert budsjett som går på rene boligpolitiske tiltak. Det er ikke uventet, det er sjelden større endringer i innretning i revidert statsbudsjett:

  • Regjeringen holder BSU-grensen på skattefri sparing av 25.000 kroner i året uendret.
  • Regjeringen foreslår tilleggsbevillinger for å oppnå neste års målsetting om å bygge 1.500 nye studentboliger.
  • Regjeringen foreslår tilleggsbevillinger til tilskudd for utleieboliger for vanskeligstilte, som skal resultere i om lag 1200 utleieboliger i 2015.

-Ikke uventet er revidert statsbudsjett uten overraskelser innen boligpolitikken, vi har større forventninger til handlingsplanen som kommer i juni, sier administrerende direktør i Eiendom Norge Christian Vammervold Dreyer.