I juli sendte Justis- og beredskapsdepartementet ut en invitasjon til et høringsmøte om endringer av avhendingslova. Departementet arbeider med et forslag som i hovedsak innebærer tre endringer.

  • Selger skal ikke lenger kunne ta allminnelige forbehold ved salg til en forbruker.
  • Tydeliggjøre det allminnelige mangelsbegrepet og lovfeste en bagatellgrense.
  • Presisere at kjøper skal kjenne til forhold som er tydelig beskrevet i en tilstandsrapport.

Dette betyr at boliger ikke lenger skal kunne selges «som-den-er». Hvor en bagatellgrense eventuelt gå, er enda ikke konkretisert av departementet, men er en av flere tema som tas opp under høringsmøtet.

I tillegg vil kvalitetssikring av den tekniske rapporten, og autorisasjonsordninger for takstbransjen være emner som skal foreslått regulert i en kommende lovproposisjon som skal sendes til Stortinget før jul.

Færre konflikter

Arbeidet til regjeringen kommer på bakgrunn av Takstlovutvalget (NOU 2009:6) fra 2009, og formålet er å få en tryggere bolighandel med færre rettstvister.

– Vi er glad for at det nå er fortgang i dette arbeidet som har pågått i et tiår, sier administrerende direktør i Eiendom Norge, Christian Vammervold Dreyer.

– Det er viktig at departementet nå danner seg et riktig bilde av dagens situasjon før de kommer med et endelig forslag, fortsetter Dreyer.

Tryggere bolighandel

– Vårt mål er alltid å jobbe mot en tryggere bolighandel, og vi kommer til å fortelle det vi mener er den beste måten å oppnå dette på, sier Dreyer som presiserer at Eiendom Norge har hatt tett dialog med sine medlemmer før høringsmøtet.

– Det er essensielt at ting gjøres i riktig rekkefølge, og at rammeverket rundt en eventuell lovendring er jobbet grundig med før et lovforslag bankes igjennom, avslutter Dreyer.

Før møtet vil Eiendom Norge overrekke en ny rapport om den danske bolighandelen til statssekretær Sveinung Rotevatn (V). Den danske boligmodellen har ofte blitt brukt som referansepunkt under debatten om tryggere bolighandel.

Høringsmøtet finner sted torsdag 23. august.