Finansdepartementet la i går frem forslag til nye lovregler om innskuddsgaranti og håndtering av kriser og andre økonomiske vansker i banker. De nye endringsforslagene kommer på bakgrunn av EUs innskuddsgarantidirektiv.

Med det nye forslaget gis det økt sikkerhet ved bolighandelen.

Eiendom Norge har sammen med Norges Eiendomsmeglerforbund, Forbrukerombudet og Forbrukerrådet, talt i mot begrensning av sikkerhet for innskudd i bolighandelen, og skrev et felles leserinnlegg som ble publisert i Finansavisen.

– Ordningen er langt unna å være trygg nok, og i en ny ordning etter 2018 må sikkerhet være per forbruker og ikke per klientkonto som idag, skrev de fire organisasjonene i september 2016. Nå har vi fått fullt gjennomslag.

Ubegrenset garanti

I det det nye forslaget, Prop. 159 L, gir regjeringen fullt gjennomslag for nettopp dette.

– Det mest vesentlige forslaget er å innføre ubegrenset garanti for visse typer av innskudd i inntil 12 måneder, blant annet for innskudd knyttet til boligkjøp, særlige livshendelser, forsikringsutbetalinger og erstatninger, står det i en pressemelding fra finansdepartementet.

Lovforslaget bygger på Banklovkommisjonens utredning NOU 2016:23, og var på høring i vinter.

Økt trygghet til forbruker

– Det er klart at forbrukeren ville ved en bankkonkurs fått problemer om det finnes en maksgrense på garantert innskudd. Nesten alle av oss skal på et tidspunkt handle med bolig, og forbruker kan plutselig miste flere millioner kroner dersom banken skulle gå konkurs, sier fagansvarlig i Eiendom Norge, Hanne Nordskog-Inger.

Hun trekker også frem de tre andre organisasjonene som en årsak til at forslaget gikk igjennom.

– Når både Forbrukerrådet og Forbrukerombudet, samt hele meglerbransjen slår sammen kreftene sine, så ble stemmen vår sterkere. Vi hørtes godt på høringen. Vi er veldig fornøyde med lovforslaget regjeringen nå kom med, og regner med at forslaget vil få bred støtte i hele det politiske landskapet. Dette skaper en tryggere bolighandel, avslutter hun.