I januar sendt Finansdepartementet på høring forslag om å redusere kravet til oppbevaringstid i eiendomsmeglingsforskrifen fra ti til fem år.

Forslaget er en del av forenklingsarbeidet for regnskapsmateriale i henhold til bokføringsloven er redusert fra ti til fem år.

Forbrukerombudet går i sitt høringssvar mot forslaget, da mener ti års fristen er en klar fordel ved tvistbehandling i norsk bolighandel.

– Kjernen i mange boligtvister er hvorvidt selger visste om et negativt forhold ved boligen som ikke ble kommunisert til kjøper ved salget. Da kan salgsdokumentene fra da den tidligere eieren i sin tid kjøpte boligen, være av avgjørende betydning. Når slike tvister oppstår, har det jo ofte gått mer enn fem år siden tidligere eier kjøpte boligen, sier fagdirektør i ombudet Tonje Hovde Skjelbostad på deres nettsider.

Eiendom Norge støtter derimot departementets forslag til forenkling, og skriver følgende svaret på høringen:

«Eiendom Norge støtter forslaget da dette vil kunne bli mer effektivt og kostnadsbesparende for eiendomsmeglingsforetakene, dog vil vi påpeke at foretakene normalt vil ha behov for å oppbevare informasjonen lengere.»