Våren 2015 kjøpte Schibsted Vekst seg opp i Eiendomsmeglerguiden, og i løpet av det siste året har Eiendomsmeglerguiden økt sin posisjon i mange regioner i landet.

Med Schibsted på eiersiden er det grunn til å forvente at deres posisjon vil bli ytterligere styrket.

Stadig flere digitale forbrukertjenester

– Digitale forbrukertjenester er kommet for å bli i mange næringer, og det også i eiendomsmeglingsbransjen, sier Eiendom Norges administrerende direktør Christian Vammervold Dreyer.

– Vi er bare i begynnelsen av det mange kaller den nye industrielle revolusjonen, og det er derfor viktig å møte de utfordringer som kommer av dette på en positiv og konstruktiv måte. Det er bakgrunnen for at bransjen søker en tett dialog med Eiendomsmeglerguiden, sier han.

Rådgir guiden

Eiendom Norge mener det er viktig at bransjen engasjerer seg når slike tjenester har fått en sterk posisjon, og det er derfor nedsatt en rådgivningsgruppe for Eiendomsmeglerguiden i regi av Eiendom Norge.

– Formålet med å gjøre dette er at bransjen skal motta god informasjon om hvordan Eiendomsmeglerguiden utvikler sitt produkt, samt at bransjen skal få muligheten til å komme med sine innspill til at løsningen blir troverdig og kvalitativ god, sier Dreyer.

Medieoppslag

Det har den siste tiden vært flere medieoppslag, hvor enkelte meglere kritiserer nettsiden, til dels kraftig.

– Den kritikken som har kommet i enkelte medieoppslag vil gruppen selvfølgelig ta tak i, og vi mener det bør være mulig å finne gode løsninger på dette i fellesskap med Eiendomsmeglerguiden, sier Dreyer.

– Vi er opptatt av at slike tjenester skal ha høy troverdighet og ikke minst være kvalitativt best mulig, noe bransjen ønsker å trygge gjennom rådgivningsgruppen vi har satt ned med Eiendomsmeglerguiden, avslutter Dreyer.

 Rådgivningsgruppens første møtet blir i november 2015, og det vil være deltagere fra de aller fleste av de store foretakene.