Prognosen baserer seg på gjennomsnittlig priser i 2015 sammenlignet med gjennomsnittlig priser i 2014.

– Vi forventer et godt boligmarked i Norge også i 2015, men vi vil gjennom året se en mer moderat utvikling i prisene enn vi har hatt i år, sier administrerende direktør Christian Vammervold Dreyer i Eiendom Norge.

Boligmarkedet har gjennom høsten utviklet seg sterkt, noe som har resultert i at vi avslutter 2014 med høyere priser enn det gjennomsnittlige prisnivået foråret samlet.

Dette overhenget betyr at den gjennomsnittlige boligprisen i 2015 forventes å ligge 4- 6 % prosent over det gjennomsnittlige prisnivået vi har hatt i 2014. Avmattingen gjennom året vil imidlertid gi seg utslag i gradvis nedgang i 12 måneders-veksten. Fra et nivå på 7-8 prosent ved slutten av 2014, antar vi at denne vil komme ned på 2 – 3 prosent ved årsskiftet 2015/16.

Eiendom Norge begrunner sin prognose med at tilbudssiden i boligmarkedet ved årets utgang er lav. Dette, kombinert med lave renter, moderat boligbygging, lav arbeidsledighet og god lønnsvekst tilsier en fortsatt prisvekst. Det er likevel betydelig usikkerhet knyttet til nedkjølingen i norsk økonomi som følge av effektene fra petroleumssektoren, noe som demper forventningene til markedet.

– De svakere utsiktene for norsk økonomi i 2015 vil prege boligmarkedet, spesielt i Stavanger-regionen. I våre prognoser forventer vi at Bergen, Oslo og Tromsø vil ha en sterkere prisvekst enn landsgjennomsnittet. Kristiansand og Trondheim vil ligge ganske likt som landsgjennomsnittet, mens Stavanger sannsynligvis vil få en flat eller moderat negativ prisutvikling til neste år, sier Dreyer.

For kommentarer:

Christian Vammervold Dreyer              Leif J. Laugen
Administrerende direktør                      Styreleder
Mobil 907 24 999                                  Mobil 992 40 690

For lokale pressekontakter besøk vår hjemmeside.

For praktiske spørsmål:

Erik Lundesgaard
Kommunikasjonssjef
Mobil 95 88 19 87

Om Eiendomsmeglerbransjen boligprisstatistikk:
Statistikken er et samarbeid mellom Eiendom Norge, Eiendomsverdi og Finn.no.

Statistikken er utarbeidet etter siste måneds slutt og omfatter boliger som annonseres på Finn.no. Det innebærer cirka 70 prosent av alle boliger som omsettes i Norge i løpet av et år.

Viderepublisering i media, kundebrev, analyser o.l. er tillatt for utdrag eller deler av Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk ved angivelse av Eiendom Norge, FINN og Eiendomsverdi AS som kilde.