Eff forventer en nedgang i gjennomsnittlige boligpriser på 1–3 prosent fra 2013 til 2014. I prognosen forutsetter Eff at boligmarkedets tilbudsside vil normalisere seg på slutten av første halvår, og at vi i andre halvår får en bedre balanse mellom tilbud og etterspørsel.

– I første kvartal 2014 vil vi nok få en oppgang, men vi forventer at den blir mer moderat enn tidligere år. Dette skyldes at vi nå på starten av året har et større tilbud av boliger enn vi har sett de siste årene. Etter noen måneder vil tilbudsoverhenget sannsynligvis reduseres, og vi forventer da en mer normal utvikling, sier Dreyer.

Eff forventer stor aktivitet i boligmarkedet i 2014. Det ligger an til lave renter og lav arbeidsledighet gjennom året, i tillegg vil husholdningene styrke sin kjøpekraft gjennom et godt lønnsoppgjør. Dette sammen med ansvarsbevisste banker som ikke strammer ytterligere til i sin kredittvirksomhet, er viktige forutsetninger for et fortsatt godt boligmarked.

– Norsk økonomi går fremdeles bra, og når det solide fundamentet i økonomien suppleres med sterk befolkningsvekst og moderat boligbygging, vil det etter hvert gi ytterligere press i boligmarkedet. Det er fremdeles stort behov for flere boliger i mange pressområder, sier Dreyer.

For ytterligere kommentarer:

Christian Vammervold Dreyer
Administrerende direktør
Mobil 907 24 999

Erik Lundesgaard
Kommunikasjonssjef
Mobil 958 81 987