Prognosen baserer seg på gjennomsnittlig priser i 2016 sammenlignet med gjennomsnittlige priser i 2015.

– Vi forventer en sterk nominell prisvekst de første månedene i 2016. Etterhvert vil markedet utover året ha en mer moderat utvikling enn det vi har hatt i 2015, sier administrerende direktør Christian Vammervold Dreyer i Eiendom Norge.

Eiendom Norge begrunner prognosen for 2016 med at vi starter året med en liten tilbudsside. I enkelte områder, spesielt på østlandsområdet, vil det være få boliger til salgs sammenlignet med tidligere år.

Den generelle usikkerheten knyttet til norsk økonomi vil kunne skape usikkerhet hos husholdningene grunnet økende arbeidsledighet, men Eiendom Norge forventer at det lave rentenivået vil bidra til å holde aktiviteten oppe i boligmarkedet. Boligbyggingen er høyere enn på lenge, men fortsatt ikke høy nok til å møte etterspørselen spesielt i Oslo.

I løpet av 2016 forventer Eiendom Norge at de regionale forskjellene blir ytterligere forsterket.

– Trolig vil Oslo og omkringliggende områder ha en sterkere vekst enn landsgjennomsnittet, grunnet lavt tilbud og for lav boligbygging. Bergens- og Trondheimsmarkedet vil ha en prisvekst tett opptil landsgjennomsnittet. Her har boligbyggingen har tatt seg noe opp, men med en lav tilbudsside av bruktboliger ved inngangen til året så får vi likevel en prisvekst lik snittet for landet. I Stavanger-regionen venter vi fortsatt negativ prisvekst, og vi går inn i 2016 med stor tilbudsside, både i brukt- og nyboligmarkedet. Det vil ta tid å få solgt unna dette, selv om vi ser at det fremdeles er grei aktivitet i markedet, avslutter Dreyer.

For kommentarer:
Christian Vammervold Dreyer              Leif J. Laugen
Administrerende direktør                     Styreleder
Mobil 907 24 999                                Mobil 992 40 690

For lokale pressekontakter besøk vår hjemmeside.

For praktiske spørsmål:
Erik Lundesgaard
Kommunikasjonssjef
Mobil 95 88 19 87

Om Eiendomsmeglerbransjen boligprisstatistikk:
Statistikken er et samarbeid mellom Eiendom Norge, Eiendomsverdi og Finn.no.

Statistikken er utarbeidet etter siste måneds slutt og omfatter boliger som annonseres på Finn.no. Det innebærer cirka 70 prosent av alle boliger som omsettes i Norge i løpet av et år.

Viderepublisering i media, kundebrev, analyser o.l. er tillatt for utdrag eller deler av Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk ved angivelse av Eiendom Norge, FINN og Eiendomsverdi AS som kilde.