-Fritidsboliger ved sjøen har hatt en sterk prisvekst det siste året. Etter mange år med moderat prisutvikling, har markedet det siste året endret karakter. Våre meglere har rapportert om flere visningsdeltagere og budgivere på hyttene, noe fritidsstatistikken nå bekrefter, sier administrerende direktør Christian Vammervold Dreyer i Eiendom Norge.

Fra juli 2014 til juni 2015 ble det solgt 2.344 sjøhytter, en oppgang på 9,2 prosent fra året før. Hvaler og Kragerø er kommunene med flest salg det siste året med henholdsvis 65 og 64 solgte enheter.

I mai og juni 2015 ble det solgt 653 sjøhytter, som er en økning i samme periode fra i fjor på 9,4 prosent.

-Vi har aldri tidligere registrert så mange hyttesalg gjennom megler. Tradisjonelle sjøhyttekommuner som Hvaler og Kragerø har hatt flest salg, noe som er naturlig når dette også er blant regionene med størst utbud av hytter for salg, sier Dreyer.

I snitt tar det 127 dager å selge en fritidsbolig ved sjøen. Det er en økning på 21 dager fra samme periode i fjor. Raskest gikk det å selge fritidsbolig i Bamble med et snitt på 54 dager. Tregest gikk det i Mandal med et snitt på 249 dager.

-Ikke uventet går salgstiden opp når markedet viser høyere aktivitet. Mange hytter ligger i markedet over flere år, og når flere av disse selges samtidig, så går salgstiden rent statistisk sett opp. Vi har fått tilbakemeldinger om god aktivitet i hyttemarkedet over hele landet, sier Dreyer.

Dyrest på Tjøme

Som i 2014 er Tjøme landets dyreste sjøhyttekommune. En gjennomsnittlig fritidsbolig på Tjøme koster kr. 5.408.000,-. Deretter følger Lillesand og Nøtterøy på henholdsvis kr. 5.346.000,- og kr. 4.883.000,-.

Den generelle trenden er imidlertid at selgerne ikke oppnår prisantydning. I snitt ble hyttene som ble omsatt sist år solgt 2,5 prosent under prisantydning.

-Det selges flere dyrere hytter nå enn på flere år, noe vi ser i at gjennomsnittsprisene i mange hyttekommuner øker mye. Likevel er det mange hytteselgere som får en lavere pris enn hva de forventer. Det viser at markedet fremdeles er selektivt i mange områder, sier Dreyer.

Færre hytter for salg

Den store etterspørselen har medført en fallende tendens i antall usolgte hytter i de fleste regionene. Det er flest hytter til salgs i Lindenes, Kragerø og Hvaler med henholdsvis 66, 64 og 58 enheter.

– Vi ser at samlet utbud av hytter for salg går noe ned sammenlignet med i fjor. Det viser at mange av hyttene som har ligget for salg en stund er blitt solgt, avslutter Dreyer.