I dag presenterer Eiendom Norge i samarbeid med Eiendomsverdi AS og Finn Eiendom fersk statistikk for fritidsboligprisstatistikk for fjellhytter, sjøhytter og innlandshytter i 2020.

Prisene for fritidsboliger steg med 5,5 prosent i 2020. Den typiske fritidsboligen i Norge koster nå 2.470.676 kroner. Mens prisene steg med 11,5 prosent for sjøhytter, steg fjellhytter med 4,9 prosent og innlandshytter med 3,2 prosent.

I 2020 ble det solgt 8 916 hytter i Norge – en oppgang hele på 35,8 prosent fra 2019.

Historisk utvikling

- Det har de siste 5-6 årene vært sterk vekst i hyttemarkedet, men oppgangen i både priser og omsetningsvolumer i 2020 overgår alt vi har sett tidligere, sier administrerende direktør, Henning Lauridsen i Eiendom Norge.

- I likhet med i boligmarkedet i Norge har etterspørselen i hyttemarkedet gått kraftig opp i under koronapandemien, og aktiviteten i 2020 har vært spesielt sterk sett i lys av hytteforbudet i Norge i mars og april, som i praksis var et omsetningsforbud.

- I mange land har forstedene rundt de store byene fått et kraftig oppsving etter pandemien på bekostning av bysentra. I Norge har vi ikke sett slike forskjeller i boligmarkedet. Hos oss har snarere behovet for økt plass kommet til uttrykk i etterspørselen i hyttemarkedet, sier Lauridsen.

Prisene reflekterer tilbudet

I 2020 ble det omsatt 8 916 hytter i bruktmarkedet. 4 739 var fjellhytter, 2 697 var sjøhytter og 1 604 var innlandshytter.

Det var flest omsetninger i Trysil, Vinje og Ringsaker kommune.

- I tillegg til veksten i brukthyttemarkedet kommer et betydelig antall nybygde fritidsboliger i Norge, hovedsakelig på fjellet og innlandet. Norge opplever nå en kraftig fritidsboligboom, og det spesielt på fjellet, sier Lauridsen.

Sjøhyttene hadde en gjennomsnittspris på 3 063 573, opp 11,5 prosent fra 2019.

Fjellhyttene hadde en gjennomsnittspris på 2 581 981, opp 4,9 prosent fra 2019.

Innlandshyttene hadde en gjennomsnittspris på 1 369 279, opp 3,2 prosent fra 2019.

- Prisutviklingen reflekterer tilbudssiden. Den kraftige oppgangen for sjøhytter følger av at sjøhytter er et knapphetsgode i Norge med begrenset tilbud på grunn av byggeforbudet i 100-metersonen. Dessuten pågår en kraftig innskjerpelse på praktiseringen av byggeforbudet, spesielt i pressområdene i strandsonen. Det tilsier ytterligere vekst her, hvis den sterke etterspørselen vedvarer, sier Lauridsen.

Eksplosiv økning i salg av dyre hytter

Det har blitt omsatt 728 hytter over kr 5 000 000, en økning hele på 79,3 prosent fra 2019.

- Mens andelen dyre hytter har vært stabilt de siste årene, har veksten blant disse vært eksplosiv i 2020, og langt større enn veksten i hyttemarkedet som sådan. Mange husholdninger har mulighet til å anskaffe seg svært kostbare fritidseiendommer, sier Lauridsen.

Kystkommunene Færder (7 585 179), Lillesand (7 101 000) og Oslo (5 294 643) var kommunene med de høyeste fritidsboligprisene. Høyest av fjellkommunene var Øyer (4 618 556).

I gjennomsnitt tok det 69 dager å selge en fritidsbolig, men den typiske formidlingstiden var på 21 dager.

I gjennomsnitt ble fritidsboligene solgt marginalt over prisantydning.