– Etter en prismessig svak juli måned, har markedet i august gitt en sterk utvikling i både de faktiske og sesongkorrigerte prisene. Noe av oppgangen forklares som korreksjon av en svak juli måned. Utviklingen viser likevel at det så langt er få tegn til at boligmarkedet preges i særlig grad av usikkerheten i norsk økonomi, sier administrerende direktør i Eiendom Norge Christian Vammervold Dreyer.

Det ble solgt 7.899 bruktboliger i august, en nedgang på 2,5 prosent sammenlignet med august 2014. Hittil i år er det solgt 61.198 boliger, som er 7,3 prosent flere enn i 2014.

– Det har vært en høy aktivitet i august måned. I de aller fleste fylkene er det solgt omtrent like mange boliger i august i år som i samme måned i fjor. Unntaket er i Rogaland, der det har vært 34 prosent færre salg i august i år, sier Dreyer.

Ved utgangen av august var det 13.913 boliger til salgs på Finn.no, noe som er 4,5 prosent lavere enn i 2014.

Det tok i gjennomsnitt 33 dager å selge en bolig i august mens det i tilsvarende periode i 2014 tok 41 dager. Lavest salgstid var det i Oslo og Bodø der det i gjennomsnitt tok henholdsvis 16 og 17 dager å selge en bolig. Av de større byene, tok det lengst tid å selge en bolig i Stavanger og Kristiansand med henholdsvis 57 og 56 dager.

– Tilbudssiden med boliger til salgs har som forventet økt i løpet av august. Med unntak av Osloområdet, er det nå et bra utbud med boliger til salgs. Selv om det i Oslo har blitt flere boliger å velge i for de som er på boligjakt, er det fremdeles et enda større behov for å møte etterspørselen i markedet, sier Dreyer.

Alle regionene hadde en prisoppgang i august måned, noe som er en normal korreksjon av den svake prisutviklingen i juli. I august måned hadde Larvik og Follo den sterkeste prisutviklingen med en oppgang på 3,3 prosent. Den svakeste utviklingen hadde Stavanger og Trondheim med en oppgang på henholdsvis 1,3 og 1,6 prosent.

Stavanger og Sandnes er de eneste områdene med negativ 12 måneders vekst, på henholdsvis 1,2 og 0,3 prosent. Oslo og Tromsø har den sterkeste veksten på henholdsvis 12,2 og 10,4 prosent. Av fylkene er det kun Rogaland som har en negativ 12 måneders vekst.

– Til tross for utfordringer i arbeidsmarkedet i Rogaland, har markedet prismessig holdt seg rimelig bra. Likevel ser vi utfordringer i at det er et kraftig fall i antall salg og økt salgstid. Det blir derfor spesielt spennende å følge utviklingen i denne regionen fremover, sier Dreyer.