Prisene utviklet seg svakere enn en normal mai måned og svakere enn landet for øvrig, som samlet viste en oppgang på 0,1 prosent.

Prisene i Stavanger har de siste 12 månedene falt med 3,6 prosent. Regionen har en svakere prisutvikling enn landet for øvrig, hvor boligprisene har gått opp med 0,3 prosent i samme periode. Denne avdempingen i markedet må sees i sammenheng med at boligprisveksten de senere årene har vært betydelig sterkere i Stavanger og Rogaland enn i resten av landet.

Det ble i mai måned solgt 298 boliger – en oppgang på 3,8 prosent sammenlignet med 2013. Salget hittil i 2014 er på 1279 boliger – en oppgang fra i fjor på 5,4 prosent.

Gjennomsnittlig formidlingstid i mai er 33 dager mot 36 dager i gjennomsnitt i Norge under ett.

Gjennomsnittsboligen i Stavanger kostet i mai 2014 kroner 3 306 350,-.

Boligmarkedet i Stavanger bærer preg av å være i god balanse. Til tross for en mindre prisnedgang absorberer etterspørselen den store tilbudssiden.

Ytterligere informasjon:
Komplett statistikk kan lastes ned på www.eiendomnorge.no

Følg Eiendom Norge på twitter @eiendomsmegling #boligprisstatistikken.

For kommentarer Stavanger region:
Eivind Chr. Dahl                                             Rudolf Ottesen
Daglig leder, DNB Eiendom Stavanger      Regiondirektør Eiendomsmegler Vest
Mobil 41144040                                               Mobil 907 80 311

Rune Bertelsen                                              Kristen Helland
Regionsjef, Eiendomsmelger1                    Daglig leder, Aktiv Eiendomsmegling Jæren
Mobil 928 06290                                          Mobil 911 81 211

Kurt Frafjord
Regionansvarlig Krogsveen, Rogaland,
Mobil: 928 06 865

For kommentarer nasjonalt:
Christian Vammervold Dreyer                   Leif. J. Laugen
Administrerende direktør                           Styreleder
Mobil 907 24 999                                          Mobil 99 24 06 90

For spørsmål av praktisk art:
Erik Lundesgaard
Kommunikasjonssjef
Mobil 958 81 987

Om Eiendomsmeglerbransjen boligprisstatistikk:
Statistikken er et samarbeid mellom Eiendom Norge, Eiendomsverdi og Finn.no.

Statistikken er utarbeidet etter siste måneds slutt og omfatter boliger som annonseres på Finn.no. Det innebærer cirka 70% av alle boliger som omsettes i Norge i løpet av et år.

Ved publisering av data, figurer o.l. fra statistikken skal Eiendom Norge, Eiendomsverdi og Finn.no oppgis som kilde.