-Boligmarkedet har de siste månedene vært gjennom et tydelig taktskift, der prisene på landsbasis preges av prisfallet i hovedstaden. Det er grunn til å forvente en svakere pristrend i boligmarkedet også i månedene som kommer, men også i år vil det være store regionale forskjeller, sier administrerende direktør i Eiendom Norge, Christian Vammervold Dreyer.

I juni måned ble det solgt 9.563 boliger, noe som er 2,1 prosent færre enn i tilsvarende måned i fjor.

Hittil i 2017 er det solgt 46.374 boliger, noe som er 0,1 prosent færre enn i 2016.

-Så langt i år har det vært god aktivitet i det meste av det norske boligmarkedet. Det har vært en nedgang i antall salg i Oslo-markedet, men i landet for øvrig er det solgt flere boliger enn i 2016, som var et år med høy aktivitet, sier Dreyer.

I juni måned ble det lagt ut 10.745 boliger for salg i Norge, noe som er 17,2 prosent flere enn i samme måned i fjor.

Så langt i år er det lagt ut 54.120 boliger for salg i Norge. Det er 7,0 prosent flere sammenlignet med tilsvarende periode i 2016.

-Det er vesentlig flere boliger ute for salg nå enn på samme tid i fjor, og gjennom hele juni måned har tilbudssiden økt mye, spesielt i Oslo. Økningen i Oslo skyldes blant annet at mange flere velger å selge boligen før de kjøper ny. Dette vil resultere i at mange boligselgere ikke vil få solgt boligen før ferien, noe som sannsynligvis vil bidra til en svakere prisutvikling de neste månedene, sier Dreyer.

Det tok i gjennomsnitt 32 dager å selge en bolig i juni 2017, mot 30 dager i juni 2016. Av byene var det lavest salgstid i Moss med 14 dager og lengst salgstid i Sandnes med 62 dager.

Den sterkeste prisutviklingen i juni hadde Tromsø og Bodø, hvor prisene steg med 0,2 prosent. Svakest prisutvikling hadde Oslo med en nedgang på 3,1 prosent.

12 måneders veksten er fortsatt sterk over store deler av Østlandet, men dette vil justere seg til mer moderate nivåer utover høsten. Sterkest 12 måneders vekst har Bærum med en oppgang på 11,9 prosent, svakest utvikling hadde Haugesund med en nedgang på 0,2 prosent.

-De regionale forskjellene i 12 måneders veksten er i ferd med å bli vesentlig mindre. Samtidig oppleves markedene veldig ulikt. Oslo-markedet er langt svakere enn landet forøvrig, som eksempel opplever byer som Tromsø, Trondheim og Stavanger et velfungerende og godt boligmarked, sier Dreyer.

-Det er ikke overraskende at Oslo får en periode med priskorreksjon, etter en vekst på over 40 prosent på litt over to år. Nedgangen kommer primært som konsekvens av innstramminger i kreditt tilgangen og økt tilbudsside gjennom blant annet høyere boligbygging, som videre forsterkes av usikkerheten i markedet. Dette vil nok prege markedet utover i 2017, men markedet vil normalisere seg etter hvert, sier Dreyer.

-Boligmarkedet er politikk. Det tydelige skiftet i markedet kan langt på vei forklares med endringen i boliglånsforskriften, noe som har vesentlig forsterket den endringen vi forventet at boligmarkedet ville få i 2017. På den bakgrunn er det nødvendig å justere prognosene for 2017 fra 9-11 prosent til 5-6 prosent, avslutter Dreyer.

 

Ytterligere informasjon:

Komplett statistikk kan lastes ned på www.eiendomnorge.no. Følg oss på twitter @eiendomsmegling #boligprisstatistikken.

For kommentarer:

Christian Vammervold Dreyer, administrerende direktør, mobil 907 24 999

Terje Halvorsen, styreleder, mobil 928 89 360

For lokale pressekontakter besøk vår hjemmeside.

For praktiske spørsmål:

Peder Tollersrud, kommunikasjonsrådgiver, mobil 971 94 392

For spørsmål om statistikkens metodiske innhold:

Erling Røed Larsen, Eiendomsverdi, 480 92 263

Om Eiendom Norges boligprisstatistikk:

Statistikken er et samarbeid mellom Eiendom Norge, Eiendomsverdi AS og Finn.no AS.

Statistikken er utarbeidet etter siste måneds slutt og omfatter boliger som annonseres på Finn.no. Det innebærer cirka 70 prosent av alle boliger som omsettes i Norge i løpet av et år.

Viderepublisering i media, kundebrev, analyser o.l. er tillatt for utdrag eller deler av Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk ved angivelse av Eiendom Norge, Eiendomsverdi AS og Finn.no AS som kilde.