– For første gang siden høsten 2013 fikk vi både nominell og sesongkorrigert prisnedgang. Det er ikke uventet at vi får en prisnedgang i juli måned, og vi bør se juli og august i sammenheng før vi kan konkludere med at det er mer moderasjon i prisutviklingen, sier administrerende direktør i Eiendom Norge Christian Vammervold Dreyer.

Det ble solgt 4.086 bruktboliger i juli, en nedgang på 5,2 prosent sammenlignet med juli 2014. Hittil i år er det solgt 53.364 boliger, som er 8,8 prosent flere enn i 2014.

– Aktiviteten i markedet bærer preg av at juli måned er en feriemåned, likevel har det vært færre salg i juli enn normalt. Det er ikke overraskende at markedet roer seg noe etter den høye aktiviteten vi hadde gjennom hele første halvår. Vi forventer at det blir betydelig flere salg i august måned, sier Dreyer.

Ved utgangen av juli var det 9.749 boliger til salgs på Finn.no, noe som er 8,9 prosent lavere enn i 2014.

Det tok i gjennomsnitt 46 dager å selge en bolig i Norge i juli, i tilsvarende periode i 2014 tok det 50 dager. Lavest salgstid var det i Oslo der det i gjennomsnitt tok 21 dager å selge en bolig. Av de større byene, tok det lengst tid å selge en bolig i Kristiansand med 70 dager.

– Antall boliger for salg er alltid på det laveste i juli måned, og forventes å øke vesentlig utover i august måned. Likevel er det også til juli å være et lavt nivå på porteføljen, spesielt i Osloområdet. Det er behov for en betydelig større tilbudsside i hovedstaden for å møte den etterspørselen vi har i markedet nå, sier Dreyer.

Av byene skiller Oslo seg ut med den sterkeste prisutviklingen i juli med en oppgang på 0,2 prosent, det er den eneste regionen som har prisoppgang i juli. Den svakeste utviklingen hadde Sandnes med en nedgang på 2,0 prosent, tett fulgt av Follo og Asker med en nedgang på 1,9 prosent.

Som forventet har Stavanger og Sandnes nå en negativ 12 måneders vekst på henholdsvis 1,3 og 0,8 prosent. Oslo og Tromsø har den sterkeste veksten på henholdsvis 11,7 og 10,6 prosent. Av fylkene er det kun i Rogaland vi har en negativ 12 måneders vekst.

– Det er stadig større forskjeller i prisutvikling mellom de ulike regionene. Vi forventer det vil forsterke seg de neste månedene, der Oslo og Stavanger vil være ytterpunktene i prisutviklingen, sier Dreyer.