Gjennomsnittlig salgspris for fritidsboliger var 6 prosent lavere i årets fem første måneder sammenlignet med tilsvarende periode i fjor. Det er lagt ut betydelig færre hytter for salg, og salgsvolumet er halvert sammenliknet med fjorårets fem første måneder. Det viser den årlige analysen av markedet for fritidsboliger ved sjøen som Eiendomsmeglerforetakenes Forening (Eff) og FINN har fått utarbeidet av TNS Gallup.

Hittil i år er gjennomsnittlig oppnådd pris for fritidsboliger ved sjøen kr. 2.293.000,-, en nedgang på 6 prosent fra tilsvarende periode i fjor (kr. 2.439,000,-) og en nedgang på hele 11,3 prosent fra samme periode i 2011.

– Markedet for fritidsboliger ved sjøen går tregt. Sammenlignet med i fjor, er det betydelig nedgang både i antall omsetninger og antall fritidsboliger som legges ut for salg. Normalt legges de fleste sjøhyttene ut for salg i april-mai, men i år har mye dårlig vær forsinket markedet. Vi forventer at det legges ut mange fritidsboliger i juni, og dette vil kunne bidra til at trenden om en priskorreksjon i fritidsboligmarkedet fortsetter, sier Christian Vammervold Dreyer i Eiendomsmeglerforetakenes Forening (Eff).

Det er store lokale variasjoner i prisutviklingen for de typiske og mest populære hytteområdene i Sør-Norge. Østfold-kommunene Hvaler, Fredrikstad og Halden inngår alle på topp 10-listen over kommuner med flest solgte fritidsboliger ved sjøen, og har en gjennomgående positiv prisutvikling på mellom 10-25 prosent i 2012. For Agder kommunene er prisutviklingen svært varierende. Mens Lyngdal har en prisvekst på 26,1 prosent, har Risør tilsvarende en prisnedgang på hele 31,1 prosent i 2012.

– Det går et tydelig skille mellom Agder-fylkene, med positiv prisutvikling i Vest-Agder og prisfall i Aust-Agder. Det har i mange år vært stor prisforskjell mellom Vest- og Aust-Agder, dette er i ferd med å utjevnes. Hovedgrunnen er Vest-Agders nærhet til vekstregionen Stavanger/Sandnes. Reiseavstand har stor betydning når vi skal kjøpe fritidsbolig, sier Dreyer.

Salg av fritidsboliger ved sjøen går betydelig ned. Hittil i år er det kun solgt 206 sjøhytter via megler og advokat. Det er en betydelig nedgang på hele 54 prosent fra samme periode i fjor (451), og det laveste antallet siden målingene ble gjennomført første gang i 2010.

– Vi ser at tilbudet av fritidsboliger ved sjøen er vesentlig lavere i år, enn for tilsvarende periode i fjor. I 2012 ble det i årets fem første måneder lagt ut 1014 sjøhytter for salg via megler og advokat på FINN. I år er det kun lagt ut 669 sjøhytter for salg i samme periode, en nedgang på hele 34 prosent fra i fjor. Med få objekter ute for salg, vil naturligvis også salgsvolumet gå ned, sier salgsdirektør Johan Fredrik Høvås i Finn Eiendom.

Til tross for nedgang i salgsvolumet, er interessen fremdeles stor. Antall unike brukere på fritidsbolig til salgs på FINN.no har økt med 4,8 prosent hittil i år, sammenlignet med samme periode i fjor.

– Samtidig ser vi at nordmenn har økende interesse for fritidsboliger i utlandet. Her har antallet unike brukere økt med 8,6 prosent hittil i år, sammenlignet med samme periode i fjor. Utlandstrafikken utgjør om lag en fjerdedel av det totale antallet unike brukere på fritidsbolig til salgs på FINN.no, sier Høvås.

2012: Flest hytter solgt på Hvaler, dyrest i Lillesand
Det er Østfold, Vestfold, og Agder-fylkene som fortsatt dominerer både omsetnings- og pristoppen. I 2012 ble det solgt 51 fritidsboliger på Hvaler, det høyeste antallet i en enkeltkommune. Dernest følger Fredrikstad og Larvik med 48 solgte fritidsboliger. Så langt i år er det solgt flest fritidsboliger ved sjøen i Fredrikstad (14).

Lillesand i Aust-Agder topper prisstatistikken blant de 20 kommunene med høyest salgsvolum i 2012. Her var gjennomsnittlig pris for fritidsbolig ved sjøen på kr. 5.040.000,-.

For å motta hele rapporten, send en e-post til: post@eff.no

For kommentarer og informasjon:
Christian Vammervold Dreyer, administrerende direktør Eff, mob. 907 24 999, e-post: Christian.dreyer@eff.no
Hanne K. Railo, daglig leder Eff, mob. 901 04 163, e-post: hanne.k.railo@eff.no
Johan Fredrik Høvås, salgsdirektør, FINN Eiendom, mob 901 44 270, e-post: jfh@finn.no

Lokale kontaktpersoner:

ABCenter Eiendom AS
Aust og Vest-Agder, Svenn-Erik Kvannes, mobil: 404 08 046

Aktiv Eiendomsmegling AS
Østfold, Kristin Sundling, mobil: 959 20 952
Vestfold, Kaia Hostvedt Dahle, mobil: 909 82 998
Telemark, Ronny Jørstad, mobil: 413 20 888 & Jørn Amlie, mobil: 965 00 550
Vest-Agder, Alex Modahl, mobil: 924 59 000
Rogaland, Kristen Helland, mobil: 911 81 211
Hordaland, Jan Erik Larsen, mobil: 982 20 601 & Lena Leikvoll, mobil: 480 81 361
Hele landet, Finn Magnus Rogne-Hansen, mobil: 915 64 654

Dialog Eiendomsmegling
Buskerud, Frode Nyhus, mobil: 922 64 473

DNB Eiendom
Østfold, Hanne Marie Tegneby, mobil: 957 61 729
Vestfold og Telemark, Tom Didrik Eriksen, mobil: 958 29 589 & Marius Lindhjem, mobil: 915 49 529
Buskerud, Marius Tveit, (Berger, Sætre, Hurum), mobil: 905 00 778
Aust og Vest-Agder: Jøran Flakk, mobil: 415 10 212
Rogaland, Lisbeth Aarthun, mobil: 473 01 844
Hordaland, Dag Jonny Johansen, mobil: 970 51 555

EiendomsMegler 1
Oslo/Akershus, Odd Nymark, mobil: 416 37 892
Østfold/Akershus, Geir Winther (Son/Vestby & Follo/Drøbak & Østfold), mobil: 991 16 393 & Erik Nickelsen (Akershus Syd) mobil: 913 47 123
Buskerud og Vestfold, Einar Tangen, mobil: 901 72 801
Telemark, Per Arne Sandersen, mobil: 959 98 000
Vest-Agder, Claus Eftevaag, mobil: 474 69 636
Rogaland, Rune Bertelsen (Stavanger), mobil: 928 06 290 & Leiv Helge Kaldheim, (Haugesund), mobil: 900 59 089
Hordaland, Thomas Wingaard, mobil: 97 00 99 02

Eiendomsmegler Vest
Rogaland, Rudolf Ottesen, mobil: 907 80 311
Hordaland, Magne Storheim, mobil: 952 65 904

Eigedomsmekling Sogn og Fjordane AS
Sogn og Fjordane, Pål Anders Kårstad, mobil: 992 33 855

Krogsveen
Østfold, Runar Haugland, mobil: 952 56 130
Vestfold, Jørgen E. Pettersson, mobil: 918 35 000
Buskerud, Christian Udgaard, mobil: 930 38 405
Telemark, Henrik Tangen,mobil: 915 68 789
Rogaland, Kurt Frafjord, mobil: 928 06 865
Hordaland, Fredrik Søreide, mobil: 901 16 431

NYLANDER
Sør-Trøndelag, Pål Schei, mobil: 928 06 212

Privatmegleren
Hele landet, Frode Furuhovde, mobil: 982 59 300

Stavlund as
Østfold, Gunnar Olai Stavlund, mobil: 913 53 125