På grunn av all oppmerksomheten rundt lokkepriser i Oslo etter at Forbrukerombudet sendte brev til flere av Eiendom Norges medlemmer i oktober, har vi publisert avvikstall ved månedskiftet.

Allerede i september tok eiendomsmeglingsbransjen tak i problemstillingen med et bransjemøte om tema.

Hovedpunktene for november er:

  • Snittavvik i Oslo er ned til 8,5 %, en nedgang på 16,7 % fra oktober. Snittavviket i Oslo er ned 44,4 % siden toppnivået i juli måned.
  • Det er nedgang fra oktober i alle bydeler bortsett fra Bjerke, men også Bjerke har et snittavvik på under 10 %.
  • Ingen bydeler er over 10 %, nærmest er Sagene som er på 10 blank.

– Det er positivt at snittavvikene i Oslo nå nærmer seg et mer normalt nivå. Dette er et resultat av at bransjen gjennomført tiltak for å bedre presisjonsnivået i prisingen, samt at presset i boligmarkedet vanligvis demper seg noe i november måned.

– Selv om snittavvikene har falt mye over hele hovedstaden, vil eiendomsmeglingsbransjen fortsette arbeidet med øke presisjonen i prissetting, slik det blir en varig endring i bransjen