I Oslo var det i oktober 2016 et snittavvik på 10,2 prosent, noe som er 23,9 prosent lavere enn i september. Avvikene i oktober er 33,3 prosent lavere enn i juli, som var enkeltmåneden med størst avvik.

Av Oslos 15 bydeler er det registrert nedgang i 13 bydeler i oktober. Det er kun i Nordre Aker og Venstre Aker at det ikke har vært en nedgang. Dette er bydeler hvor avvik også har vært mindre.

– Ferske tall fra flere bydeler i Oslo viser det er gjort virkningsfulle grep i eiendomsmeglingsbransjen, og jeg må gi stor honnør til både meglere og foretaksledere for så raskt å ha klart å bedre presisjonen i prisingen, sier Eiendom Norge-direktør Christian Vammervold Dreyer.

Bransjemøte i september

Det var på bakgrunn av salgstallene Eiendom Norge oversendte Forbrukerombudet i begynnelsen av september at bransjen selv tok initiativ til grep. Den 22. september ble det gjennomført et bransjemøte i Eiendom Norges lokaler i Kvadraturen i Oslo, i regi av Norges Eiendomsmeglerforbund og Eiendom Norge. Møtet ble forberedt sammen med bransjens tilsynsmyndigheter, Forbrukerombudet og Finanstilsynet.

– Det var et møte preget av erkjennelse av behov for endringer, samt vilje til omstilling. Det er blant annet det vi nå ser de gode resultatene av, sier Dreyer.

Ikke i mål

Selv om resultatene i Oslo viser mindre avvik mellom prisantydning og solgt pris så er det langt igjen til de nivåene som byer som Stavanger og Trondheim. I nettopp disse byene er det eiendomsmegleren som har stått for prisingen alene, og avvikene mellom prisantydning og pris har historisk ligget mye mer stabilt i disse regionene, og det til tross for store svingninger i boligprisene.

– I mange av de andre byene har det vært en stolthet i meglerbransjen i å treffe med riktig pris i markedet. Dette er i ferd med å feste seg også i hovedstaden, det er gledelig å se, avslutter Dreyer.