Saken mellom Tryg Forsikring mot Am Trust International Underwriters Ltd gjaldt spørsmålet om et eierskifteforsikringsselskap kan rette krav direkte mot eiendomsmeglers ansvarsforsikringsselskap i medhold av det såkalte informasjonsansvaret. Norges Eiendomsmeglerforbund og Eiendom Norge var partshjelpere på Tryg Forsikrings side i denne saken.

-Vi stilte som partshjelper for vi mente det var viktig å få problemstillingen rettslig avklart. Det viktigste for Eiendom Norge var å få en avklaring i hva som var riktig rettstilstand, det har vi fått nå og da får eiendomsmeglingsbransjen innrette seg deretter, sier Dreyer.

Mangelfulle opplysninger fra eiendomsmegler
Bakgrunnen var at det i eiendomsmeglerens salgsoppgave ikke var opplyst at det manglet brukstillatelse for hybler mv. i en boligeiendom. Kjøperen fikk utbetalt prisavslag og erstatning fra selgerens eierskifteforsikringsselskap, og forsikringsselskapet krevde erstatning fra eiendomsmeglerens ansvarsforsikringsselskap for sitt tap.

Dommen avklarer at informasjonsansvaret for feil i eiendomstakster, som Høyesterett har fastslått i to avgjørelser fra 2008 og 2015, også gjelder ved feil i en eiendomsmeglers salgsoppgave.

Vil vurdere konsekvensene
ForsikringsFondets styre, hvor både Norges Eiendomsmeglerforbund og Eiendom Norge er representert, vil sammen med Tryg se nærmere på hvilke konsekvenser dommen kan få for bransjen, og vi vil komme tilbake til anbefalinger for hvordan bransjen bør innrette seg.

I tillegg vil Eiendom Norge følge opp saken gjennom både Styret og Fagutvalget. Eiendom Norge vil også gå i dialog med forsikringsbransjen for å finne gode praktiske løsninger for hele eiendomsmeglingsbransjen.

Sakens faktum:
I forbindelse med salg av en seksjonert boligeiendom i 2007 og 2008, til samme kjøper utarbeidet meglerforetaket salgsoppgaver. Før salget var selger og megler blitt informert av kommunen om at bruk av seksjonene, som blant annet inneholdt tre utleiehybler, krevde brukstillatelse etter plan – og bygningsloven. Dette ble det ikke opplyst om i salgsoppgaven. Eiendomsmegleren innstilte sin virksomhet i 2009.

I 2012 ble kjøperen kjent med at det ikke var gitt brukstillatelse for utleieenhetene og den ene av seksjonene. For å få brukstillatelse måtte kjøperen foreta utbedring av boligen. Kjøperen krevde prisavslag av selgeren for utbedringskostnadene og erstatning for tapte leieinntekter fra eierskrifteforsikringsselskapet Am Trust som erstattet kjøperens krav.

På bakgrunn av at forsikringsselskapets tap skyldtes misvisende og uriktige opplysninger i eiendomsmeglerens salgsoppgave, saksøkte Am Trust deretter meglerens ansvarsforsikringsselskap, Tryg Forsikring, og krevde erstatning for det utbetalte beløpet. Tryg Forsikring reiste i tillegg regressøksmål mot selgeren.

Romsdal tingrett dømte Tryg til å betale erstatning til Am Trust og i regressøksmålet ble selgeren dømt til å betale halvparten av dette beløpet til Tryg.

Tryg Forsikring anket dommen i hovedsøksmålet men fikk ikke medhold i lagmannsretten heller, Tryg anket så saken inn for Høyesterett.