I dag mottok Kartverket den prestisje-tunge Bedre Stat-prisen 2024 for tiltaket digital samhandling ved eiendomshandel. Eiendomsmeglerbransjen via Eiendom Norge og Bank- og finansnæringens infrastrukturselskap (BITS) har vært en del av prosjektet fra starten av.

Prisen ble delt ut under DFØ sin årskonferanse og ble delt ut av Finansminister Trygve Slagsvold Vedum (SP).

- Dette tiltaket fører til at samfunnet som helhet sparer mange milliarder kroner. I tillegg kan andre deler av forvaltningen lære av det. Da tenker jeg blant annet på hvordan Kartverket har fått til god samhandling mellom offentlige og private virksomheter. Å samhandle på tvers av sektorer vil bli stadig viktigere i forvaltningen, sier Vedum i en pressemelding på DFØ sine sider.

Grønn suksesshistorie

Fagsjef Hanne Nordskog-Inger i Eiendom Norge var til stedet under utdelingen.

- Prosjektet Digital samhandling i bolighandelen er en suksesshistorie i alle ledd. Tidligere statminister Erna Solberg har fremstilt det som en forbildeprosjekt for digitalisering i Norge, nettopp fordi dette bidrar til økt produktivitet, forteller Nordskog-Inger.

- Vi får mer for mindre og gevinstene vokser, sier hun og påpeker at andelen som bruker digital tinglysing stadig øker.

- Det er gledelig å se at andelen nå er på nesten 60 prosent, og mer skal det bli. Dette er noe alle partene i bransjen tjener på, og vi ser også at forbrukeren setter pris på at bolighandelen i større og større grad gjøres digitalt, sier Nordskog-Inger.

Grønn og bærekraftig bolighandel

Digital bolighandel har også en betydelig miljøvennlig gevinst. 

- Nesten all informasjon som måtte sendes, ble sendt i papirform via post. Nå er det meste av dette blitt digitalt som sparer samfunnet for utallige sider papir og målet er å gjøre informasjonsutvekslingen hel-digital, sier Nordskog-Inger.

Ved å digitalisere bolighandelen reduseres papirbruken og man unngår utslipp av drivstoff som trengs for å frakte papir mellom aktørene.

Det anslås at en hel-digital bolighandel vil spare miljøet for 120 tonn papir på ti år, som er med på å understøtte FNs bærekraftmål.

- At bransjen gjør det den kan for å bidra er selvsagt, men i starten kunne vi ikke forestille oss den enorme miljøeffekten det ville ha, sier hun.

Om digital eiendomshandel:

  • 2016 - BITS og Eiendom Norge tar intiativet til digital samhandling mellom bank og eiendomsmegler.
  • 2017 - Elektronisk tinglysing åpnes av Kartverket og kommmunal- og moderniseingsminister Jan Tore Sanner (H).
  • 2019 - Regjeringen åpner for bruk av Altinn i bolighandelen.
  • 2021 - E-tinglysing blir mer og mer vanlig i bolighandelen. 1. januar 2020 ble 1 prosent av dokumentene i bolighandelen tinglyst digital. I november 2021 ligger tallet på 44 prosent.
  • 2022 - Over halvparten tinglyser digitalt under bolighandelen og første digitale kjøpekontrakt blir delt mellom bank og megler.

Om Bedre Stat-prisen. Kilde: DFØ

Bedre stat-prisen går til en statlig virksomhet eller et tiltak som kan vise til konkrete resultater knyttet til effektivisering og forbedring av statlig sektor. Bedre stat-prisen skal inspirere til mer helhetlige, effektive og brukervennlige tjenester, og gi anerkjennelse til dem som tenker nytt rundt styring, ledelse og organisering.

Juryen legger vekt på i hvilken grad:

  • tiltaket faktisk har ført til effektivisering og forbedringer i virksomheten(ene).
  • tiltaket har ført til positive effekter for brukere og samfunn.
  • tiltaket har ført til en mer helhetlig og brukervennlig forvaltning.
  • tiltaket er nyskapende og om det har overføringsverdi til andre deler av forvaltningen.